Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: RŠ a Stínadla | počet přečtení: 3795

Tajemství Stínadel a Mezi Vonty

Tajemství Stínadel a Mezi Vonty jsou dva romány od Václava Levého – Jiggiho volně navazující na stínadelské příběhy Jaroslava Foglara. Plný text obou knih je na foglarwebu k dispozici ke stažení.


Stručný obsah knihy Tajemství Stínadel

Příběh začíná o letních prázdninách v malém městečku v jižních Čechách. Hlavní hrdina se seznamuje s nově přistěhovalým hochem. Dozvídá se, že se jmenuje Vojta Losna a je příbuzný Otakara Losny, dávného Velkého Vonta. Vojta se snaží nalézt Odkaz, který Otakar Losna uschoval, aby mohla být vontská organizace obnovena. Jedinou indicií je slovo Kráteň. S žádostí o pomoc se obrátí i na Hlavního hrdinu a jeho tři kamarády z party Psanci. Ti žádost přijmou, ale s Vojtou se nakonec vypraví jen Hlavní hrdina a Olda, protože ostatním dvěma chlapcům cestu rodiče nedovolí.

Vojta Losna jako jeden z mála ví, kde Kráteň je – jedná se o malý kostelík se hřbitovem na okraji velkoměsta, v němž se nacházejí i Stínadla. Při návštěvě hřbitova si Hlavní hrdina všimne ginga. Nedaleko od něj pod kamenem najdou zprávu, v níž je Otakar Losna posílá kopat na Červené schody. Tam se jim podaří nalézt plechovou schránku, ve které později objeví ježka v kleci. Uvnitř ježka je uschována další zpráva, jež je odkazuje do Netopýří věže a na zvonici kostela sv. Jakuba. V Netopýří věži chlapci nachází kroniky Vontů, ale s dalším pátráním musí počkat na příště.

Při následující výpravě do Stínadel pokračují s průzkumem zvonice kostela. Vojta objeví bedničku se starými smlouvami, vontskými listinami a gramofonovou deskou se záznamem písně Vontů. Hlavní hrdina je ale také úspěšný a nachází starý sešit. Po přečtení několika listů zjistí, že se jedná o první Tleskačův deník, tedy ten, který předcházel deníku nalezenému Rychlými šípy.

Ilustrace – chlapec klečící na vrcholu zdi
Ilustrace z románu Tajemství Stínadel – ve Svatyni Uctívačů
Ilustrace – zastávka elektrické dráhy
Ilustrace z románu Tajemství Stínadel – Rozdělovací třída

Do Stínadel se pátrači vydají ještě potřetí. V Tleskačově deníku totiž najdou zmínku o uložení plánu kola v podzemí kostela sv. Jakuba. Úspěšně ho naleznou, leč musí utéct před Uctívači ginga, kteří připravují útok proti ostatním Vontům. Chlapci utíkají na střechu jednoho domu, kde v prudké zatáčce na lávce na střeše jeden z Uctívačů uklouzne a spadne z ní. Obě party zapomenou na nepřátelství a společně ho zachrání. To odstartuje další změny ve Stínadlech. V kostele se koná společná rada Uctívačů ginga a ostatních Vontů. Podaří se dojednat, co mnoho let bylo nemyslitelné. Vontové se opět sjednocují a plánují volbu nového Velkého Vonta.

Ještě před Velkou radou chlapci prozkoumají, co vlastně z podzemí přinesli. Skutečně jde o plán Tleskačova kola, ne ovšem na papíře, ale na tenkém měděném plechu. Rozhodnou se, že ho odvezou domů na jih a pokusí se kolo sestavit. Některé části kola však na plánu nejsou, a tak Psanci musí vymyslet vlastní. Po dokončení konstrukce je ke zkoušce kola vybrán Hlavní hrdina, jehož let ovšem po selhání kormidelního systému končí havárií. Psanci jsou však šťastní, protože pomohli obnovit vontskou organizaci.

Stručný obsah knihy Mezi Vonty

Vyprávění Hlavního hrdiny navazuje na příhody z románu Tajemství stínadel. Ocitáme se tak ve Stínadlech v době těsně před novou Volbou Velkého Vonta. Zatímco Vontská rada vybírá ze tří kandidátů, vejde do kostela postava oblečená jako smrtka. Přináší poselství, ve kterém protestuje proti sjednocení Vontů. Hlavní hrdina a Olda se neúspěšně Smrtku pokouší sledovat.

Na vzkazových dveřích se objevují podivné zprávy, dle kterých měl být ježek v kleci prodán sběrateli. Vzkaz od povstalců, kteří byli na základě podpisu MV překřtěni na Mršivonty, také pátrači najdou po příjezdu domů ve své klubovně.

Chlapci připravují plán na zadržení Smrtky. Předpokládají, že se dostaví i na volbu Velké Vontky Dívčí organizace. Nakonec ji sleduje pouze Hlavní hrdina, avšak při zápasu s ní je přemožen. Záhadný MV stále uniká.

Velká Vontka brzy žádá o pomoc, protože jí MV zcizil talisman – Zelený kámen. Společně s vontskou říční četou je připraven plán na získání talismanu zpět. Má proběhnout v momentě, kdy MV bude s Velkou Vontkou měnit talisman za peníze. Operace je však neúspěšná, neboť MV při pronásledování po řece odhodí Zelený kámen do vody.

Díky pozornosti Oldy pátrači zaznamenali informaci o schůzi Mršivontů, která se má konat v podzemním prostoru zvaném Chropka. Nepozorovaně na ni proniknou, ale bohužel se prozradí, když se Vojta pokusí MV vyfotit. Pátrači rychle z podzemí prchají. Po vyvolání filmu jsou však zdrceni. Tvář MV je rozmazaná!

V závěru Mršivontové přepadají kostel sv. Jakuba, kde svádí boj s vontskou Stráží. Je to však jen zástěrka k akci ve Svatyni Uctívačů ginga, kde je podříznut památný strom. Tentokrát je však MV zadržen a je zjištěna jeho totožnost. Vojta Losna MV vyslýchá a zjišťuje poslední chybějící informace. Uctívače pak posílá za novým gingem, které roste na hřbitově Kráteň, kde je pohřben jeho děda Otakar.

Historie vydání

Romány Tajemství Stínadel a Mezi Vonty napsal a vlastnoručně ilustroval přispěvatel foglarwebu Václav Levý – Jiggi ve svých 16, resp. 17 letech. Knižně dosud vydány nebyly, ale autor je poskytl volně ke stažení prostřednictvím foglarwebu. Tajemství Stínadel bylo publikováno 9. listopadu 2007, Mezi Vonty pak přibližně o rok později (19. listopadu 2008).

Obálka knihy
Obálka knihy Tajemství Stínadel
Obálka knihy
Obálka knihy Mezi Vonty

V roce 2010 byl román Mezi Vonty zvukově zpracován – text namluvil Jared51 a hudebně ozvučil SharkCZ (Království mluveného slova). Audioknihu v podobě souborů MP3 si můžete stáhnout např. ze serveru uložto.cz

Banner
Tento banner na hlavní stránce foglarwebu od 9. listopadu do 16. prosince 2007 upoutával na nový román Tajemství Stínadel
Banner
Tento obrázek na hlavní stránce foglarwebu od 19. listopadu do 17. prosince 2008 upoutával na nový román Mezi Vonty

Hlubší analýze obou románů Václava Levého z literárního hlediska se věnovala Eva Káčerová ve své diplomové práci (2010, s. 72). Zmiňuje využití celé řady foglarovských rekvizit a zjevné nadšení autora pro dílo Jaroslava Foglara, avšak na druhou stranu slabou dějovou konstrukci a nedotažení mnohých částí děje. To pochopitelně souvisí se spisovatelskými zkušenostmi, které v době psaní, ve věku 16 až 17 let, Václav Levý teprve získával. Diplomantka také konstatuje spisovatelský posun v druhé části příběhu, v níž autor vnáší do díla více nových prvků.

Soubory ke stažení

Diskuse

Seznam použité literatury

  1. KÁČEROVÁ, Eva. Foglarovská stopa v současné dobrodružné próze pro děti a mládež po roce 1989 [online]. Brno, 2010 [cit. 2018-08-08]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Luisa Nováková.