Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 4810

Hudba a Jaroslav Foglar

Článek se ve stručnosti věnuje souvislostem mezi hudebním a foglarovským světem – ať již jde o hudbu v životě a tvorbě Jaroslava Foglara, nebo o nové písně napsané na motivy z foglarovek.


Pražská Dvojka byla tradičně „hudební“ oddíl a prozpívala tak mnoho večerů u táborových ohňů (Foglar, 1999a). Jestřábovou nejoblíbenější písničkou byla My pluli dál a dál. Starou vorařskou píseň přinesl do oddílu ve dvacátých letech Bobr (s. 184) a Jestřábovi se tak zalíbila, že v oddíle vydržela živá po řadu desetiletí.

Ani v pozdějších letech neměla Dvojka k hudbě daleko. V roce 1994 nazpívali ve spolupráci se skupinou Taxmeni CD Hoši od Bobří řeky zpívají. Můžete na něm slyšet skladby jako Rodné údolí, Stará stezka, Nemelem, nemelem, Černý muž a samozřejmě i legendární My pluli dál a dál

Obálka CD
Obálka CD Hoši od Bobří řeky zpívají

Sám Jaroslav Foglar hrál na foukací harmoniku a jednu dobu si dokonce v oddíle založili malý orchestr, který byl ze samých foukacích harmonik (Foglar, 1999b, s. 136). Tomuto hudebnímu nástroji zůstal Jestřáb věrný i v pozdějším věku, a tak v přiloženém zvukovém souboru si můžete poslechnout, jak zahrál na besedě se čtenáři v Táboře v roce 1987.

Bobří řeka

Bobří řeka je spíše neznámá píseň Jaroslava Foglara (text) a Jarmila Burghausera (hudba), kterou složili pravděpodobně na táboře u Bobří řeky (foglar.ezin.cz).

Léto zašlo prchlo v šerou smutnou dál,
podzimní již vítr rudé listy svál…
V dálku ponořen, v mlhu zahalen
leží ztichlý ten náš milý kraj.

Tam v dáli za horama
náš tábor sní
v polesí v lukách čeká
ta naše Bobří řeka
na všechny hochy svoje, zda vzpomenou,
zda se zas vrátí nazpět, či nepřijdou…

Až nám pak nadejde čas rozloučení
naposled k ohni sednem
„s bohem” si navždy řeknem.
A jak oheň dohoří
do tmy zní píseň naše stará,
nám poslední.

Od Kriváně hučí říčka

Další Jestřábova píseň byla složena na Slovensku, na Zelené říčce. Foglar po dvaceti táborech konaných na Slovensku již cítil, že stárne, a proto složil poměrně smutnou píseň na melodii Niagary (Foglar, 2005b, s. 104).

Od Kriváně hučí říčka, té jsem srdce svoje dal,
tady jsem byl vždy tak šťastný, tu říčku jsem miloval.
Zelená ty moje říčko, dál si zpívej do noci,
kdo sem jednou k tobě přijde, tomu není pomoci.
Mraky plynou nad krajinou, ztrácejí se v červáncích,
s nimi mizí mladá léta, vlas mi zbělel ve spáncích
Kdo tu bude, říčko moje, jednou tábořit,
až mi osud nedovolí na tvém břehu dále žít.
Naposled já k tobě přijdu poslechnout si píseň tvou,
a pak, říčko moje milá, nikdy už na shledanou!

Písně ve foglarovkách

Písně, většinou z hudební stránky blíže nespecifikované, se objevují i v několika foglarovkách. Mezi nejvýznamnější z nich patří Píseň úplňku (Hoši od Bobří řeky) a tajuplná bojovná píseň Vontů (stínadelská trilogie).

Zpěv též dotváří atmosféru knihy Když Duben přichází. V kapitole Píseň o puklém srdci (Foglar, 2007, s. 93-97) chlapci zpívají v hodině na známku. Většina vystupuje s písní Šli ženci krajinou, výjimkou je Fanek Jelínek a také psanec třídy Řezina, jenž přednese písničku o přátelství a zradě. Její obsah je v knize jen převyprávěn, zatímco text Fankovy skladby je uveden (s. 95). Jednu sloku písničky Šli ženci krajinou najdeme v závěrečné kapitole (s. 200).

V románu Devadesátka pokračuje se objevuje píseň Dávno již (autor Robert Burns, překlad Josef Václav Sládek), kterou chlapci zpívají v klubovně na závěr oddílové schůzky (Foglar, 2005a, s. 32-33). Joska pod jejím vlivem upevňuje své staré přátelství s Mirkem Trojanem.

Písně s foglarovskými motivy

Jednotlivé skladby následujícího přehledu jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Cestou do Stínadel

Píseň Cestou do Stínadel napsal v polovině 70. let Tony Linhart (Lebeda, 2005). Skladbu nahrál se skupinou Pacifik.

Dík, pane Foglar

Hudbu i text písně složil roku 1988 Roman Horký, zakladatel folkové skupiny Kamelot. Skladba byla vydána roku 1990 na jejich prvním albu Zachraňte koně.

Fotografie kapely na koncertu
Koncert skupiny Kamelot na akci Jestřábova stopa v Ledči nad Sázavou (2007)

Díky, Jene Fischere

Hudbu i text písničky k poctě Jana Fischera napsal Slavomil Janov roku 2010 u příležitosti 50. výročí úmrtí kreslíře Rychlých šípů (Molka, 2015). Na serveru YouTube je k dispozici záznam jejího autorského provedení na veřejném Večeru světel v roce 2015.

Jižní kříž

Jižní kříž pochází z repertoáru populárního zpěváka Jana Nedvěda a skupiny Brontosauři. Píseň, v jejímž refrénu najdeme foglarovské motiv, vyšla na albu Kamínky v roce 1989.

Píseň úplňku

V rámci oslav stého výročí narození Jaroslava Foglara vydal na konci roku 2007 Slavomil Janov maxi-singl Píseň úplňku. Na něm jsou nahrány čtyři instrumentální písničky v podání country muzikanta Josefa „Honolulu Johnyho“ Dobeše. První se jmenuje Píseň úplňku a je vlastně úpravou zlidovělé skladby My pluli a dál a dál. Druhá stopa nazvaná Výprava do Sluneční zátoky je původním Dobešovým dílem. Ve zbývajících dvou skladbách (Na břehu Bobří řeky a Jestřáb nad prérií divokého západu) jsou patrny motivy z písní Širý proud nebo Bílá kytka.

Obálka CD
Obálka maxi-singlu Píseň úplňku

Píseň z Bobří hráze

Autorem textu Písně z Bobří hráze je trojice Jan Vyčítal, Wabi Ryvola a Miky Ryvola, hudbu napsal Jan Vyčítal. Nahrávka písničky vyšla roku 1990 na LP Semtex a roku 1997 na CD Jen vzpomínky poštmistrovic kluka.

Příběh Jana Tleskače

Píseň ve stylu ska pochází od plzeňské skupiny Tleskač. Příběh Jana Tleskače byl nahrán na první studiové album kapely Ska z Česka, jež bylo vydáno roku 2004.

Rychlé šípy

Rychlé šípy jsou spolu s Cestou do Stínadel jednou z nejstarších foglarovských písní. Autorem hudby i textu (1979) je Wabi Ryvola, který o čtyři roky později napsal též písničku nazvanou Rychlé šípy po čtyřiceti letech (Mařa, 2011).

Sedm statečných

Portrét
Kapitán Kid

Sedm statečných je píseň od muzikanta a spisovatele Jaroslava Velinského známého pod přezdívkou Kapitán Kid. S jeho laskavým souhlasem ji zde na stránkách uvádím k poslechu.

Setkání po letech

Skupina Humbuk, označující svůj styl jako heavy mental country, má ve svém repertoáru také písničku s textem plným foglarovských reálii. Autory jsou členové této kapely Pavel Kerouš a Luboš Pick.

Vontové a Bublina

Dvě písničky Vontové a Bublina, jejichž slova vychází z foglarovek, natočila roku 2000 kapela Těžkej Pokondr na CD Ježek v peci.

Všem Hochům od bobří hráze

Na melodii skladby Hanka Williamse napsal Jaromír Hlavatý – Juan text s foglarovským námětem (foglar.ezin.cz).

Další písničky

Převážně v rozhlasovém vysílání jsem zaznamenal ještě několik písniček s foglarovským námětem. Nenašel jsem o nich ale žádné podrobnosti. Jedná se například o skladby Sluneční zátoka od skupiny Štrůdl anebo Hoši od Bobří řeky v podání Pražců.

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1999a). Kronika Hochů od Bobří řeky. II. díl, Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce. 2. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-561-0.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1999b). Z Bobří hráze. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-599-8.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2005a). Devadesátka pokračuje. 5. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-888-1.
  4. FOGLAR, Jaroslav (2005b). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  5. FOGLAR, Jaroslav (2007). Když Duben přichází. 6. vyd., Praha, Olympia. ISBN 978-80-7376-024-3.
  6. LEBEDA, Milan (2005). Wabi Ryvola a Rychlé šípy v pořadu Slyšte, lidé! na Radiu Proglas – Wabi odešel před deseti lety [online]. [cit. 2010-09-04].
  7. MAŘA, Vladislav (2011). Wabi a Miky Ryvola [online]. [cit. 2018-07-01].
  8. MOLKA, Petr (2015). Slávek Janov hraje a zpívá písničku k poctě kreslíře Jana Fischera [video online]. [cit. 2018-07-01].
  9. Bobří řeka. In: foglar.ezin.cz [online-nedostupné] (2006). [cit. 2010-09-04].
  10. Všem Hochům od bobří hráze. In: foglar.ezin.cz [online-nedostupné] (2006). [cit. 2010-09-04].