Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 4135

Foglarovské turistické známky

Turistické známky jsou kulaté dřevěné destičky, které se prodávají na mnoha zajímavých místech nebo akcích v České a Slovenské republice (postupně se rozšířily do dalších států). Známek je již přes dva tisíce a některé se týkají i Jaroslava Foglara.


Základní řada turistických známek

No. 595 Foglarova Sluneční zátoka

Turistická známka připomíná místo na Sázavě nedaleko Ledče nad Sázavou, kde Jaroslav Foglar konal většinu svých táborů za první republiky a druhé světové války. Ke konci 90. let se členové pražské Dvojky rozhodli, že v místech častých Foglarových táborů postaví mohylu s pamětní deskou.

Prohlédněte si také fotogalerii ze Sluneční zátoky a okolí.

No. 1784 Prokopské údolí

Oblíbenou lokalitu Jaroslava Foglara v Praze a zároveň cíl mnoha výprav Dvojky připomíná tato turistická známka. Prokopské údolí, plné zajímavých přírodních zákoutí, najdeme v jihozápadní části Prahy. Turistická známka je oboustranná, na první je pohled na údolí a trilobit, který upozorňuje na místní naleziště zkamenělin, na druhé je Prokopské jezírko, skautská lilie a text „skautskou stezkou Jaroslava Foglara“.

Turistická známka
TZ 595 Foglarova Sluneční zátoka
Turistická známka
TZ 1784 Prokopské údolí

No. 2585 Muzeum Jaroslava Foglara

Turistická známka Muzeum Jaroslava Foglara na hradě v Ledči nad Sázavou byla vydána roku 2019. Na lícové straně známky je Jaroslav Foglar držící ježka v kleci s ledečským hradem v pozadí, na rubu je logo muzea. Vyraženým motivem se odlišuje od výroční známky z roku 2017, jež byla vydána u příležitosti otevření této expozice.

Výroční turistické známky

Od roku 2010 je k (výročním) turistickým známkám přikládána malá papírová „turistická známečka“ určená např. pro nalepení do deníku.

Výstava o Jaroslavu Foglarovi

Výroční turistická známka připomíná výstavu o Jaroslavu Foglarovi, která probíhala na podzim roku 2005 v Praze, v Muzeu Dětské kresby (dům U zelené žáby v ulici U Radnice na Starém Městě).

Prohlédněte si fotografie z této výstavy.

Jaroslav Foglar 1907-2007

Tato turistická známka připomíná 100. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara. Dle grafického návrhu Václava Noska – Windyho ji nechal v nákladu 1000 kusů vyrobit Slavomil Janov. Později ho následovalo SPJF, které financovalo dalších 500. Známka se stala vůbec jednou z nejúspěšnějších z celé řady výročních turistických známek.

Turistická známka
VTZ Výstava o Jaroslavu Foglarovi
Turistická známka
VTZ Jaroslav Foglar 1907-2007

Pojmenování nové ulice ve Stínadlech

VTZ upomíná na pojmenování nové ulice na Starém Městě v Praze. Dosud nepojmenovaná spojka mezi Haštalským náměstím a ulicí U Obecního dvora byla nazvána Ve Stínadlech. Slavností odhalení desky se jménem ulice proběhlo v neděli 9. září 2007, krátce po 18. hodině.

Turistická známka
VTZ Pojmenování nové ulice Ve Stínadlech

110. výročí dráhy Praha - Modřany - Dobříš

Oslavy 110. výročí provozu na trati číslo 210 Praha – Dobříš připadly na sobotu 22. 9. 2007. České dráhy vypravily také historický vlak tažený parní lokomotivou. V programu oslav bylo zařazeno i setkání legend: Rychlých šípů a Buffalo Billa. Trať se proslavila především za první republiky, kdy ji při cestách do brdské přírody využívalo nespočetné množství trampů a jiných dobrodruhů.

Turistická známka
VTZ 110. výročí dráhy Praha-Modřany – Dobříš

Memoriál Jana Tleskače

Memoriál Jana Tleskače bylo mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece, které se poprvé konalo roku 2001. Do roku 2013 bylo pravidelně pořádáno Slavomilem Janovem na podzim v Praze, v sále Emauzského kláštera na Slovanech.

Turistická známka
VTZ Memoriál Jana Tleskače

Rychlé šípy slaví narozeniny 1938-2008

K 70. výročí od vytištění prvního příběhu Rychlých šípů byla vydána výroční turistická známka. Poprvé byla představena 24. května 2008 na setkání sběratelů Praha – město turistických známek, ke které byla vydána samostatná výroční známka.

Turistická známka
VTZ Rychlé šípy slaví narozeniny

1. výročí pojmenování ulice ve Stínadlech

Po roce od oficiálního pojmenování uličky Ve Stínadlech byla vydána další turistická známka s tímto tématem. Byla uvedena na akci Tajemná Praha 1 – „Po stopách Rychlých šípů“.

Turistická známka
VTZ 1. výročí pojmenování ulice Ve Stínadlech

Tábor u Sinovíru 1938-2008

Tato VTZ má oproti ostatním jeden rozdíl. Nepatří mezi české, ale ukrajinské turistické známky. Má pořadové číslo v tamější řadě výročních známek a připomíná letní tábor Dvojky konaný v roce 1938 u Sinovíru (tehdy ještě území ČSR, dnes Ukrajina). Známka má odlišný rub a líc – text je na jedné straně ukrajinsky, na druhé česky.

Turistická známka
VTZ Tábor u Sinovíru 1938-2008

10. výročí úmrtí Jaroslava Foglara

Rok 2009 je již v desátý v řadě těch, které uběhly od smrti Jaroslava Foglara – Jestřába. Turistickou známku k tomuto výročí nechalo vyrobit SPJF.

Turistická známka
VTZ 10. výročí umrtí Jaroslava Foglara

Po stopách Hochů od Bobří řeky

Tato známka vychází při 75. výročí vydání Hochů od Bobří řeky. Zároveň byla vydána k expedici Po dávných tábořištích Dvojky pořádané 48. oldskautským klubem Jestřábi Praha a pražskou pobočkou SPJF. Pokřtěna byla v červenci 2009 na legendárním tábořišti u Sinovíru na Podkarpatské Rusi

Turistická známka
VTZ Po stopách Hochů od Bobří řeky

Tábor pod Kriváněm (Tábor pod Kriváňom) 1949-2009

Jedná se o zahraniční (slovenskou) foglarovskou turistickou známku. Byla vydána k 60. výročí prvního tábora Dvojky konaného na Slovensku. Křest této známky proběhl v rámci expedice Po dávných tábořištích Dvojky, samozřejmě na tábořišti pod Kriváněm.

Turistická známka
VTZ Tábor pod Kriváněm 1949-2009

Marko Čermák - Poslední romantik

Výroční turistická známka, pokřtěná 22. května 2010, byla vyrobena k výstavě Marko Čermák – Poslední romantik konané v Muzeu Karlova mostu v Praze. Na lícové straně je karikovaná podoba portrétu M. Čermáka hrajícího na banjo, na rubu kráčí Rychlé šípy po Karlově mostě.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (1990 - 2010)

V červnu roku 2010 vydalo SPJF ke svému 20. výročí existence výroční turistickou známku. Ta má již tradičně rozdílné motivy na jednotlivých stranách – na líci byla použita Foglarova perokresba k románu Hoši od Bobří řeky, na rubu je znak SPJF.

Turistická známka
VTZ 20 let SPJF

Rychlé šípy a tajemství Obecního dvora

Tato VTZ vydaná k akci RŠ a tajemství Obecního dvora je již třetí v pořadí, která se týká nějaké „stínadelské“ akce na Praze 1 (předcházely ji Pojmenování nové ulice ve Stínadlech a 1. výročí pojmenování ulice ve Stínadlech). Na lícové straně známky je zobrazen klub RŠ u vrat Obecního dvora (autor předlohy je Jiří Petráček – Oskar), na rubové je opět znak městské části Prahy 1.

Turistická známka
VTZ Rychlé šípy a tajemství Obecního dvora

7 divů staropražských uliček

Hra 7 divů staropražských uliček byla organizována pražskými Staroměstskými a Malostranskými novinami od října 2011 do dubna 2012. Ke každé etapě byl otištěn krátký komiks s Rychlými šípy od Marko Čermáka. Čísla měsíčníků s touto soutěží lze najít v archivu Staroměstských novin.

Turistická známka
VTZ 7 divů staropražských uliček

100 let českého skautingu

O foglarovských známkách ve speciální řadě 23 turistických známek ke století českého skautingu pojednává zvláštní článek.

Skautské tábory Pražské Dvojky u Mastníku

VTZ připomíná jedno z tábořišť Jestřábova oddílu nedaleko Heřmaniček. Konaly se na něm dva tábory, v roce 1929 Tábor na Bobří řece a v roce 1930 Tábor smůly, jejichž znaky, spolu s logem Dvojky, jsou na jedné straně turistické známky. Na druhé je vyobrazen kamenný památník, který byl na místě odhalen 22. září 2012. Turistická známka byla představena na Memoriálu Jana Tleskače 24. listopadu 2012.

Turistická známka
VTZ skautské tábory pražské Dvojky u Mastníku

75 let Rychlých šípů

O speciální řadě 12 turistických známek k 75. výročí Rychlých šípů pojednává zvláštní článek.

Dobrodružství ve Stínadlech

Tato VTZ byla vyrobena roku 2013 ke skautské hře Stínadla ve Dvoře Králové nad Labem.

Přístav volá 1934-2014

Turistická známka připomíná 80. výročí prvního vydání knihy Přístav volá. K této příležitosti se o prázdninách roku 2014 konala poznávací hra po pražských přístavištích, která vyvrcholila na vyhlídkové plavbě 25. září 2014.

Turistická známka
VTZ Přístav volá 1934-2014

Muzeum Jaroslava Foglara

Turistická známka byla vydána v srpnu 2017 u příležitosti otevření Muzea Jaroslava Foglara, které bylo zbudováno na hradě v Ledči nad Sázavou. Na lícové straně je portrét Jaroslava Foglar v pozadí s ledečským hradem, na rubu je kresba Rychlých šípů od garanta a iniciátora expozice Milana Tesleviče.

Turistická známka
VTZ Muzeum Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar 1907–2017

Tato turistická známka připomíná 110. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara.

Turistická známka
VTZ Jaroslav Foglar 1907–2017

Rychlé šípy slaví 80 let

Známka připomíná 80. výročí od vydání prvních příhod Rychlých šípů (17. prosince 1938). Veřejnosti byla představena na tradičním setkání ve Sluneční zátoce.

Turistická známka
VTZ Rychlé šípy slaví 80 let

Seznam použité literatury

  1. Turistické známky [online] (nedatováno). [cit. 2015-08-14].