Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 18331

Přehled bobříků

Bobříci představují systém zkoušek, které na bázi skautských odborek a zkoušky třech orlích per vytvořil Jaroslav Foglar. První třináctka bobříků byla poprvé uvedena v knize Hoši od Bobří řeky, její pokračování Strach nad Bobří řekou po letech přineslo druhou sadu. Článek shrnuje základní pravidla všech 26 bobříků.


Obrázek: bobr obecný
Bobr obecný

První třináctka bobříků byla uvedena v knize Hoši od Bobří řeky. Ten z chlapců, který bobříka ulovil, mohl si na košili přišít dřevěné kolečko barvy bobříka. Pokračování příběhu v knize Strach nad Bobří řekou po letech přineslo druhou sadu třinácti zkoušek. Tito bobříci byli označeni stejnými barvami jako v první sadě, jen namísto kolečka si hoši přišívali dřevěné čtverečky

Pojmenování zkoušek (bobříci) vychází z legendy o Royovi, synovi zálesáka Farella žijícího na dalekém severu na Bobří řece ve Sluneční zátoce, kterou vedoucí Rikitan chlapcům ve sdružení vypravuje.

První třináctka bobříků

1. bobřík – žlutá barva

1. bobřík mrštnosti

Pokud chceš ulovit prvního bobříka žluté barvy, musíš být rychlý a hbitý jako Roy. Požadované atletické výkony jsou uvedeny v tabulce. První z údajů platí pro chlapce, druhý pro děvčata.

Bobřík mrštnosti – lehkoatletické výkony
  5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída
Běh 50 m (s) 8,5 / 9 8 / 8,8 7,5 / 8,4    
Běh 60 m (s)     8,7 / 8,8 8,4 / 8,5 8,1 / 8,3
Běh 100 m (s)         14 / 15
Skok vysoký (cm) 100 / 100 110 / 110 120 / 115 125 / 120 130/125
Skok daleký (cm) 340 / 340 360 / 360 380 / 370 400 / 380 420/390
2. bobřík – světle zelená barva

2. bobřík míření

Ulovení světle zeleného bobříka je podmíněno minimálně 80 úspěšnými pokusy ze 100 o vhození kamene (popř. míčku) ze vzdálenosti 10 m do čtverce o rozměrech (1 × 1) m2. Pokud kámen dopadne do čtverce, ale odrazí se nebo se vykutálí ven, pokus je platný. Opačně však ne – tedy dopadne-li mimo čtverec a do něj se dostane odrazem, nepočítá se jako vhozený.

3. bobřík – černá barva

3. bobřík záchrany

Pro splnění černého bobříka si pořiď lékárničku, zapamatuj si telefonní čísla tísňových linek a nauč se poskytovat první pomoc.

4. bobřík – červená barva

4. bobřík plavce

Červený bobřík vyžaduje umět to, co bobři dobře znají – plavat. Pro ulovení je potřeba uplavat jakýmkoli stylem nejméně 60 m.

5. bobřík – tmavě modrá barva

5. bobřík dobrých činů

Pátý tmavě modrý bobřík ti ukládá vykonat alespoň 100 dobrých činů.

6. bobřík – tmavě hnědá barva

6. bobřík odvahy

Šestý tmavohnědý bobřík je jeden z nejtajemnějších. Musíš prokázat svou statečnost, odvahu a vůli přemoci strach. Například tím, že se sám vydáš na místo, ze kterého máš strach (hřbitově, místo, kde se stalo neštěstí,…).

7. bobřík – tmavě zelená barva

7. bobřík květin

Tmavě zelený „bobřík kytičkář“ vede ke zkoumání naší přírody. Nauč se poznat alespoň padesát různých květin, stromů a keřů.

8. bobřík – oranžová barva

8. bobřík velkého mlčení

Osmý oranžový bobřík patří k nejtěžším. Musíš vydržet 24 hodin mlčet, zároveň však není přípustné stranit se lidí.

9. bobřík – růžová barva

9. bobřík osamělosti

Při lovu růžového bobříka musíš prokázat svou trpělivost a všímavost – po dobu deseti hodin musíš setrvat o samotě, aniž by tě někdo spatřil.

10. bobřík – fialová barva

10. bobřík zručnosti

Při lovu fialového bobříka vyřež z překližky 13 koleček o průměru 1 cm, propal do nich dírky jako u knoflíku a obarvi je podle barev bobříků. Vyrob také nějakou důmyslnou a užitečnou věc ze dřeva.

11. bobřík – světle modrá barva

11. bobřík síly

Světle modrý bobřík ukládá provedení pěti (v případě děvčat tří) shybů.

12. bobřík – světle hnědá barva

12. bobřík hladu

Ulovení světle hnědého bobříka vyžaduje dávku odříkání. Po celý den (24 hodin) musíš vydržet o hladu. Smíš pouze pít čistou vodu.

13. bobřík – bílá barva

13. bobřík ušlechtilosti

Poslední bílý bobřík tě povede k ušlechtilému rytířskému způsobu života, jakým žil Luděk z knihy Hoši od Bobří řeky. Po třicet dní nepromluvíš cokoli neslušného, nebudeš hrubý, nebudeš lhát, dělat cokoli nečestného, nesnížíš se k podvodům, budeš se snažit ostatním pomáhat,…

Fotografie tabule se záznamy o plnění bobříků
Přehled plnění bobříků v klubovně Rychlých šípů

Druhá třináctka bobříků

14. bobřík – žlutá barva

14. bobřík indiánských měsíců

Nauč se psát a pojmenovat indiánské měsíce.

15. bobřík – světle zelená barva

15. bobřík hmatu

Poslepu rozděl hromádku geometrických útvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) vystřižených z papíru do čtyř skupin podle tvaru. Za špatně zařazený ústřižek se ti připočítává k času 5 s. Bobříka obdržíš, pokud zvládneš úkol ve stanoveném časovém limitu.

16. bobřík – černá barva

16. bobřík paměti

Zapamatuj si 10 uložených úkolů a ve hře „čísla pod kameny“ si pamatuj alespoň pět čísel ve správném pořadí. (Pod každým z 10 kamenů je jedno dvojciferné číslo. Hráč běží od jednoho kamene k druhému a má za úkol si zapamatovat tato čísla. Po proběhnutí napíše čísla, která si zapamatoval na papír.)

17. bobřík – červená barva

17. bobřík žízně

Za parného dne vydrž šest hodin bez pití.

18. bobřík – tmavě modrá barva

18. bobřík hvězd

Nauč se nalézt a určit deset nevýznamnějších souhvězdí.

19. bobřík – tmavě hnědá barva

19. bobřík ohně

V dešti rozdělej oheň z mokrého dřeva. Oheň ti musí vydržet hořet pět minut.

20. bobřík – tmavě zelená barva

20. bobřík času

Dvacátý bobřík ti ukládá, abys odhadl co nejpřesněji dobu jedné hodiny. Splést se můžeš pouze o pět minut.

21. bobřík – oranžová barva

21. bobřík barev

Obarvi tři kusy bílé látky přírodním barvivem a pojmenuj rostliny, z kterých jsi barvivo získal.

22. bobřík – růžová barva

22. bobřík slepoty

Tento těžký bobřík po tobě chce, abys vydržel dvě hodiny se zavázanýma očima. Během lovu se nesmíš hnout ze stanu nebo místnosti, kde lov provádíš.

23. bobřík – fialová barva

23. bobřík hbitosti

Při lovu bobříka se smíš pouze pohybovat u stěny dlouhé 2 metry. Ze vzdálenosti 20 metrů po tobě bude někdo házet míčky a ty se musíš vyhnout minimálně 80 střelám ze 100.

24. bobřík – světle modrá barva

24. bobřík indiánských signálů

Nauč se přijmout a odeslat morseovkou 12 znaků za minutu a semaforem 15 znaků za minutu.

25. bobřík – světle hnědá barva

25. bobřík uloupených míst

Nasbírej minimálně 50 pohledů českých měst. (Pravidlo, dle kterého lovili tohoto bobříka Hoši od Bobří řeky v knize, určovalo, že museli nasbírat 13 pohledů z oblastí, které byly odtrženy od Československa.)

26. bobřík – bílá barva

26. bobřík věrnosti

Buď po dobu jednoho roku věrný sdružení, klubu nebo oddílu, jehož jsi členem.

Zápisník třinácti bobříků

Zápisník třinácti bobříků je sešitek, který může být nápomocen při lovu bobříků. Kromě pravidel první třináctky zkoušek obsahuje i tabulky, které je možné využít pro záznam dosažených výkonů nebo evidenci splněných úkolů. Dále též najdeme pravidla Modrého života včetně tabulek pro záznam jeho plnění a základní tábornické rady.

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1995). Strach nad Bobří řekou. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-353-7.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1997). Hoši od Bobří řeky. 15. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-448-7.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2009). Zápisník třinácti bobříků. 6. vyd., Praha, Ostrov. ISBN 978-80-86289-53-3.