Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: RŠ a Stínadla | počet přečtení: 518

Hlavolam ze Stínadel, Povstání Vontů a Synové stínadelští

Trilogie krátkých kreslených seriálů se stínadelskou tématikou pochází od autorské dvojice Josef Blažek (scénář) a Jiří Filípek (ilustrace). Na rozdíl od ostatních pokračovatelů Foglarových knih o Stínadlech, děj těchto příběhů předchází událostem popsaným v Záhadě hlavolamu (a potažmo celé trilogii) o přibližně čtvrt století. Všechny tři komiksy byly otištěny v rámci speciálních vydání časopisu Bobří stopa.


Stručný obsah komiksu Hlavolam ze Stínadel

Kamarádi Ondra a Martin z Druhé Strany přemýšlí nad záhadou Okřídleného lupiče, který snadno proniká přes nepřístupné střechy do budov ve městě a stále nebyl policií dopaden. Záhy jsou však vtaženi do víru událostí, které nastanou poté, co hoši ze Stínadel obviní Druhostraníky z toho, že jim zcizili jakéhosi ježka v kleci.

Ondra a další Druhostraník Zenkl ve Stínadlech zjišťují, že se jedná o hlavolam, který patřil zámečnickému učni Janu Tleskačovi, jenž před časem zahynul při pádu z věže. Chlapci též vniknou do budovy zchátralého sirotčince, v němž Tleskač vyrůstal. Uvnitř narazí na Fantoma, kterému při potyčce vypadne jakýsi zápisník (deník). Z jeho stránek se dozví, že Tleskač pracoval na sestavení létajícího kola. Na základě zjištěných informací usoudí, že pod maskou se ukrývá někdejší Tleskačův nejlepší kamarád Speráz.

Mezitím dochází k bitvě, při níž je těžce zraněn vůdce Druhé Strany Vilda Stach, v jehož kapse byl nalezen ježek v kleci. Podstrčil mu ho však Vojta Vont ze Stínadel, aby snáze sjednotil všechny Stínadelské.

Ondra, Martin a Zenkl na půdě sirotčince objeví létající kolo. Ve vidině zbohatnutí se Zenkl na něm snaží uniknout před Fantomem, ale jeho let končí havárií, jež je doprovázena zřícením sirotčince.

Obálka sešitu
Obálka sešitu Hlavolam ze Stínadel

Stručný obsah komiksu Povstání Vontů

Zenkl po pádu s létajícím kolem leží v nemocnici. Jednou v noci se v pokoji náhle objeví Fantom, který chce navrátit Tleskačův deník a ježka v kleci. Zenkl ve strachu řekne, že oba předměty má v držení Vont.

Ondra, Martin a Zenkl se rozhodnou, že se vypraví do Stínadel Vojtu Vonta před Fantomem varovat. Přichází však pozdě a Fantom se hlavolamu zmocní. Strhne se bitva, na nějakou chvíli trojice Druhostraníků ježka získá, ale vyjmout ho z klece a získat tak plánek se chlapcům nepodaří. Záhy se navíc hlavolam dostává zpět do rukou Fantoma.

Ondra má strach, že si k němu Fantom přijde pro Tleskačův deník. Chce ho proto odevzdat na policii, s čímž ale Zenkl nesouhlasí a navede Martina, aby deník u Ondry doma v předstihu vyzvedl. V důsledku tohoto činu je kamarádství mezi chlapci narušeno dříve, než mohli všechna tajemství objasnit.

Obálka sešitu
Obálka sešitu Povstání Vontů

Stručný obsah komiksu Synové stínadelští

Ondra a Martin vedou Vojtu Vonta s jeho přívrženci do podzemní Fantomovy skrýše – středověké mučírny. Stejný cíl má i druhá parta soustředěná okolo Roberta Komoura, jemuž přislíbil pomoci Zenkl. Soupeří o ježka v kleci, neboť ten kdo ho získá, ovládne i celá Stínadla.

Náhle dochází k zatopení podzemních chodeb, v důsledku čehož jsou Ondra a Martin od ostatních ve skupině odděleni. Putují dále chodbami, až se znovu ocitnou v moci Fantoma. Záhy se jim dostane vysvětlení, že pod maskou se skrýval sám Jan Tleskač, který se do podzemí ukryl poté, co jeho kamarád Speráz při strkanici spadl z věže kostela. S využitím podzemních chodeb kradl v domech. Zanechával přitom stopy tak, aby se jevilo, že k vloupání došlo přes střechu, čímž zmátl policii i veřejnost.

Nakonec dochází i k zatopení mučírny, do níž v tom okamžiku přichází Zenkl. Nevěří, že plánek kola již byl z hlavolamu Tleskačem vyjmut a hází kámen po Komourovi, kterého tím zabije. Ježek v kleci se následně dostává do rukou Vojtěcha Vonta, jenž sjednocuje chlapce ze Stínadel. Ti začínají pro sebe užívat jméno Vontové…

Obálka sešitu
Obálka sešitu Synové stínadelští

Historie vydání

Hlavolam ze Stínadel byl původně Josefem Blažkem psán jako román (Bohoušek.cz, 2017). Na základě třech kapitol uveřejněných na serveru Bohoušek.cz oslovil autora Vojtěch Hanuš ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara s žádostí o zpracování látky v podobě komiksu. Josef Blažek na tuto nabídku přistoupil a připravil scénář příběhu, který po grafické stránce následně realizoval ilustrátor Jiří Filípek.

První část příběhu nazvaná Hlavolam ze Stínadel byla otištěna roku 2017 v rámci 2. čísla časopisu Bobří stopa. Tento komiksový speciál vydalo Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve spolupráci s nakladatelstvím Josef Vybíral. Časopis kromě sedmnáctistránkového komiksu obsahoval malé pexeso a dvoustranu s vyobrazením hlavních postav Foglarovy trilogie. Druhý díl (Povstání Vontů) následoval téhož roku ve 4. čísle. Dokončení příběhu (Synové stínadelští) ve stejném formátu přinesla Bobří stopa č. 2 v roce 2018.

Josef Blažek jako první z Foglarových pokračovatelů vytvořil příběh, který dějové předchází původní trilogii. Ve vyprávění se vrací do doby před vznikem vontské organizace. Využívá některých postav známých z foglarovek (Jan Tleskač, Vojtěch Vont, Robert Komour), ale jejich osudy mnohdy líčí odlišně. Pavel Mandys (2017) ve své recenzi tohoto díla uvádí, že Blažek má zjevně inspirační zdroje dobře načteny a příběh, který domýšlí, má své kouzlo. Problematickým však vidí především nedostatečný prostor, který byl příběhu při komiksovém zpracování věnován. Důsledkem toho jsou některé pasáže překotné až chaotické a čtenář se v náhle vynořujících a mizících postavách může snadno ztratit.

Seznam použité literatury

  1. BLAŽEK, Josef a FILÍPEK, Jiří (2017a). Hlavolam ze Stínadel. Brno, SPJF ve spolupráci s Nakladatelstvím Josef Vybíral.
  2. BLAŽEK, Josef a FILÍPEK, Jiří (2017b). Povstání Vontů. Brno, SPJF ve spolupráci s Nakladatelstvím Josef Vybíral.
  3. BLAŽEK, Josef a FILÍPEK, Jiří (2018). Synové stínadelští. Brno, SPJF ve spolupráci s Nakladatelstvím Josef Vybíral.
  4. Bohoušek.cz (2017). Hlavolam ze Stínadel. V červnu vyjde nový foglarovský komiks Josefa Blažka a Jiřího Filípka [online]. Publikováno 13. 4. 2017 [cit. 2018-09-16].
  5. MANDYS, Pavel (2017). Blažek, Josef; Filípek, Jiří: Hlavolam ze Stínadel [online]. Publikováno 5. 8. 2017 [cit. 2018-09-16].