Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Václav Levý | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 2961

Záhadný Pustohrad – fikce nebo skutečnost?

Velevážené plantážnictvo! Jistě mnoho z vás četlo trilogii o Uctívačích ginga – ono nepřímé pokračování RŠ z pera Svatopluka Hrnčíře. Proto také víte, že zde nejsou jenom Stínadla, jangin, vila Triton a ostrov Chu, ale také záhadný hrad Pustohrad.


V Hrnčířových knihách o Uctívačích ginga se dovídáme z různých útržků, že Pustohrad (jehož původní jméno není známo) postavil na konci 14. století Hynek Tumlíř z Chroustova, jehož rod původně sídlil na tvrzi v Chroustově. Hynek ale zbohatl a rozhodl se poblíž Dračích skal (které své jméno získaly až později) vystavit hrad i s popravištěm. To ovšem stálo příliš mnoho peněz, Hynek se zadlužil, v nedostavěném hradě se nedalo bydlet a navíc zde nebyl příhodný Tumplac na výcvik koní, což byla určitá rodová tradice a proslavenost. Nejspíš si vybavujete krádež oné staré desky se zlatým koněm, která visela v Trojánkách... Zkrátka hrad byl opuštěn a usadili se v něm na nějakou dobu lapkové. Později si šlechta z Chroustova nechala na ostrov uprostřed Lužanky postavit most a udělat z něj zahradu se vzácnými stromy (Gingo, Platan, Liliovník...) a sochař Kofránek vytesal do pískovce na povrchu draka. Od něj vedly stopy do jeskyně pod Lužankou, kde sídlila celá dračí rodina. To se stalo v roce 1842, kdy éra šlechty pomalu vyhasínala...

Protože se o hrady dost zajímám, hned jsem věděl, kde skusit hledat jakýkoli Pustohrad. V Čechách je jen jeden a to nad říčkou Bystřicí u Doubravy nedaleko Hořic v rodném kraji Svatopluka Hrnčíře...

Plánek zříceniny
Plánek Pustohradu (Durdík, 1999)

O historii Pustohradu toho příliš nevíme. Teoreticky mohl patřit pánům z Březovic. Z archeologických nálezů víme, že hrad určitě existoval ve třináctém století a brzy poté nejspíše zanikl. Stejně jako v románů u něj neznáme původní jméno...

Samotná dispozice hradeb byla nejspíš jednodílná. Po celém obvodu hradu byl příkop, který byl navíc nad říčkou opatřen valem. Z čela jádra vystupoval do příkopu nějaký čtverhraný objekt, poblíž kterého se nejspíš nalézal vstup. Obvod vlastního hradu je nepravidelný pětiúhelník o stranách 26 x 18 metrů, který obíhala plášťová hradba (hradba vyšší než stavby uvnitř, které přes ni nebyly vidět a byly tak chráněny). Zbytky hradby jsou dnes výše než střed jádra hradu. Podle mazanice (hlína s plevami, která byla nehořlavá a používala se na omazání dřeva) víme, že budovy byly dřevěné. Samotné okolí hradu bylo poškozeno lámáním kamene. Pustohrad patří k nejstarším a nejmenším hradům s plášťovou zdí u nás. Takovéto hrady jsou hlavně na Moravě.

Fotografie zříceniny hradu
Zbytek plášťové hradby Pustohradu (Kultura.cz)

Je jasné, že pan Hrnčíř se nechal inspirovat krajinou, ve které žije. Je dost osbře možné, že románový Pustohrad je míchaninou všech možných hradů v okolí Lázní Bělohradu – což je i známý hrad Pecka Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (ale to je jiný příběh). Kdo se podívá do mapy, možná najde i jiná místa která se objevují v Ostrově, Pokladu a Majáku Uctívačů ginga...

Seznam použité literatury

  1. DURDÍK, Tomáš (1999). Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vyd., Praha, Libri. ISBN 80-85983-62-1.
  2. Zaniklý hrad Pustohrad. In: Kultura.cz. [online]. [cit. 2008-07-14].