Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3362

Tábor Svazu Třinácti

Tábor Svazu třinácti je zmenšenou verzí táborové kroniky z roku 1927, kterou Jaroslav Foglar věnoval jednomu z tehdejších členů oddílu. Toto nepříliš známé Foglarovo dílo, objevené počátkem 90. let Milanem Svobodou, bylo vydáno Tiskovým a distribučním centrem Junáka v edici Skautské deníky.


Obrázek: Obálka deníku vydaného TDC
Obálka deníku vydaného TDC

Knížečka Tábor Svazu Třinácti není klasickým Foglarovým dílem, neboť se nejedná o příběh napsaný pro čtenářskou veřejnost. Jde vlastně o jakousi zmenšenou verzi táborové kroniky z roku 1927, věnovanou jednomu tehdejšímu členovi oddílu – Mojovi Kalousovi. S ohledem na Jestřábovo zalíbení k Jiřině Kalousové (sestře Moji), které zmiňuje i v Životu v poklusu (Foglar, 2005, s. 58), lze usuzovat, že deník byl vlastně věnován jí.

O existenci této verze táborové kroniky nebylo dlouho nic známo. Až roku 1991 Milan Svoboda nalezl inzerát nabízející deník Jaroslava Foglara z roku 1927 (Foglar, 1999, s. 53). Jestřáb zpočátku zastával názor, že se jedná o falsum. Leč při porovnání s oddílovou kronikou z tábora konaného v roce 1927 si vzpomněl, o co se jednalo a potvrdil pravost deníku. Vzhledem k výši požadované ceny ho však odkoupit nechtěl, a tak ho do své sbírky získal Milan Svoboda.

Text Tábora Svazu Třinácti byl vydán pouze jednou. TDC Junáka ho zařadilo jako pátý svazek edice Skautské deníky. Knížečka vyšla v nákladu 3500 výtisků. S ohledem na Jestřábovo úhledné písmo nebyly zápisy vysázeny strojově, ale byly přetištěny v původní ruční podobě. Publikace byla doplněna o fotografie z tábora a ediční poznámku Václava Noska – Windyho.

Při četbě textu deníku lze narazit na příhody, které se později objevily v knižním díle spisovatele (s. 38-41). V románu Hoši od Bobří řeky to jsou kapitoly Tajemství Piráta a Grizzlyho, Rikitan zpívá poprvé píseň úplňku nebo Loučení se Sluneční zátokou. V knize Tábor smůly najdeme také kapitolu inspirovanou táborem Svazu třinácti - O dědečkově kufru.

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1999). Tábor Svazu Třinácti. Praha, TDC Junáka. ISBN 80-86109-22-4.
  2. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.