Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 4056

Báseň Měsíční noci

V několika přehledech díla Jaroslava Foglara je možné nalézt zmínku o básni Měsíční noci, která mu měla být coby třináctiletému publikována v novinách. Žádné její vydání v roce 1920 se však dosud nalézt nepodařilo, a tak příběh údajné Foglarovy prvotiny – básně zůstává do jisté míry zahalen tajemstvím.


V přehledu nazvaném Jestřábovy vzlety, lety a pády aneb jak život šel, uveřejněném v závěru knihy Život v poklusu, lze nalézt informaci, že roku 1920 byla Foglarovi otištěna báseň Měsíční noci v příloze novin Národní politika. Přehled, se shrnutím významných životopisných údajů, však nebyl sestaven přímo Jaroslavem Foglarem, ale Jiřím Stegbauerem za užití poznámek Zdeňka Pírka (Foglar, 2005, s. 191). Podobný údaj je i v publikaci Zase zní píseň úplňku (Sohr, 1968, s. 69).

Báseň Měsíční noci, jejíž text je uveden níže, byla otištěna v druhém díle povídkového souboru Jestřábe, vypravuj… z roku 1990. Tam bylo také uvedeno, že poprvé vyšla v novinách okolo rok 1920 (Foglar, 1990, s. 138). Později ji také zařadil Václav Nosek – Windy do své publikace o foglarovkách Jestřábí perutě (Nosek, 1999, s. 15). Windy se ji také snažil na podnět Zdeňka Pírka nalézt přímo v Národní politice z roku 1920, leč neúspěšně (Nosek, 2006).

Měsíční noci

Když měsíční nadejdou noci,
já lesy se toulám sám,
jsem podmaněn kouzelnou mocí
a podivnou touhu mám:

Chtěl bych jít za skály vysoké,
kde měsíc v útes září,
a opět v lesy hluboké,
kde v tůni leskem vábí.

Jen daleko od lidí jít bych chtěl,
tam kde sám bych mohl být,
kde bych za druha jen zvíře měl,
tam krásnějším životem žít!

Později však Václav Nosek nalezl ve Foglarově pozůstalosti, uložené v Památníku národního písemnictví, text básně s názvem Píseň snílka, která je významně podobná básni Měsíční noci (Nosek, 2006).

Píseň snílka

Když měsíčné nadejdou noci,
já lesy toulám se sám
– jsa pod žezlem kouzelné moci –
a podivnou touhu mám:

Chtěl bych jít na skály vysoké,
kde měsíc v útes září –
a opět v lesy hluboké,
kde v tůni leskem vábí.

Daleko od lidí jít bych chtěl,
tam, kde sám bych mohl být;
kde za druha bych jen zvíře měl,
krásnějším životem žít!

Nad textem však bylo napsáno: Psáno za světlé noci z 23. na 24. července 1923. Tedy tři roky po údajném vydání básně v Národní politice. I s ohledem na fakt, že sám Foglar ve svých vzpomínkách nikdy neuváděl, že mu ve třinácti letech byla publikována báseň, lze předpokládat, že Měsíční noci roku 1920 nevyšly a prvním vydaným dílem se stala až povídka Vítězství z roku 1923. Přesná historie výše uvedených básní tak zůstává dodnes zastřena určitým tajemstvím.

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1990). Jestřábe, vypravuj... (2. díl). 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil. ISBN 80-85210-06-1.
  2. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  3. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  4. NOSEK, Václav (2006). Měsíční noci nebo Píseň snílka? Záhadná básnička malého Jaroslava Foglara [online]. Publikováno 28. 11. 2006 [cit. 2015-08-15].
  5. SOHR, Stanislav (1968). Zase zní píseň úplňku. 1. vyd., Karviná, Předvoj.