Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3393

Z Bobří hráze

Titul Z Bobří hráze ze Sebraných spisů Jaroslava Foglara je jeden se sborníků, jenž byl sestaven z neknižní tvorby Jestřába. Obsahuje různé návody z oblasti táboření, zálesáctví a skautské praxe, které byly původně publikovány v různých rubrikách časopisecky.


Historie vydání

Z Bobří hráze svým zaměřením do jisté míry připomíná Kroniku Ztracené stopy, jež však byla přímo jako příručka sestavena Jaroslavem Foglarem. Kniha je členěna na kapitoly podle měsíců roku a v nich jsou jednotlivé příspěvky rozděleny ještě do týdnů. Toto pojetí je dobře užitečné pro využití knihy při přípravě programů schůzek nebo výprav pro určité roční období.

První rubriku návodů k činnosti začal Foglar psát roku 1935 pro časopis Malý hlasatel. Již od jeho druhého čísla začaly tyto příspěvky vycházet pod hlavičkou Skautská stezka – vede Jaroslav Foglar (Nosek, 1999, s. 112). Přes její kvality však záhy zanikla, byť podobně laděné články Foglara dále vycházely, ovšem ne v jedné rubrice.

Ta se vrátila až ve pozdějších ročnících Mladého hlasatele (s. 113). Nejprve, ve čtvrtém ročníku, byly návody k činnosti uveřejňovány v rámci Klubovních záležitostí. Původní rubriku z prvního ročníku, jen s pozměněným názvem na Junáckou stezku, obnovil Foglar v pátém ročníku Hlasatele v říjnu 1939. Ta vydržela až do zákazu Junáka protektorátními úřady. Následně, až do ukončení vydávání Mladého hlasatele, však pokračoval pod názvem Z Bobří hráze.

Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Junácká stezka v Mladém hlasateli (roč. V, č. 15, s. 227)
Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze v Mladém hlasateli (roč. VI, č. 32, s. 515)

V průběhu protektorátu, pod hlavičkou Edice KČT, také vznikl sešitek Z Bobří hráze obsahující různé praktické návody (s. 113).

Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze ve Vpředu (roč. I, č. 18, s. 3)

Po válce se Foglar stal šéfredaktorem časopisu Junák, ve kterém samozřejmě publikoval své návodné články (s. 114). Samostatná rubrika však pro ně zřízena nebyla. Bobří hráz byla opět užita až v časopisu Vpřed, hned od prvního čísla, které Foglar řídil (1946, č. 18). Do rubriky přispívali i jiní autoři, po změně v časopisu i v jeho redakci roku 1948 však byla zrušena.

Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze ve Vpředu (roč. I, č. 34, s. 5)
Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze od P. Jouberta ve Vpředu (roč. III, č. 31, s. 485)

V obnoveném časopise Junák, v roce 1968, se rubrika Z Bobří hráze objevila znovu (s. 115). S Jestřábem na její tvorbě spolupracoval Zděněk Pírek a byly užity i příspěvky dalších autorů. V následujícím ročníku rubrika nejprve pokračovala, v říjnu 1969 však byla znenadání zastavena. V určité podobě se na stránky časopisu vrátila v březnu 1970 jako Jestřábův sloupek. V létě onoho roku však bylo vydávání Junáka na nějaký čas opět zastaveno.

Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze v Junáku (roč. XXXI, č. 0, s. 7)
Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze v Junáku (roč. XXXII, č. 2, s. 16)
Ukázka záhlaví rubriky z časopisu
Záhlaví rubriky Z Bobří hráze v Junáku (roč. XXXII, č. 7-8, s. 16)

V devadesátých letech obsahoval rubriku Z Bobří hráze i obnovovaný Mladý hlasatel, Hlasatel, nebo Tramp (s. 115). Ne vždy však šlo přímo o náměty od Foglara, do rubrik přispívali i jiní autoři. V Junáku Miloš Zapletal pro Foglarovy texty zřídil stránku zvanou Jestřábník. V roce 1991 vyšlo několik námětů ve sborníkové knize ze starých časopisů Zlaté údolí vydané nakladatelstvím Blok.

Ukázka z časopisu Hlasatel vysvětlující historii rubriky Z Bobří hráze
Rubrika Z Bobří hráze v časopise Hlasatel (roč. 1, č. 2, s. 3)

Roku 1998 byly zahájeny přípravy na knižní vydání návodů „Z Bobří hráze“ v rámci Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Příspěvky z časopisů Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, ale i oddílových Čigoligo a Pomalago vybral Miloš Zapletal. Obálku a titulní dvojlist nakreslil Marko Čermák, ostatní hlavičky a obrázky byly převzaty z časopisů. Kromě prvního knižního vydání z roku 1999 existuje ještě jeden dotisk a jedno další řádné vydání, vzájemně se lišící jen v detailech.

Obálka knihy Z bobří hráze
Obálka 1. knižního vydání sborníku Z Bobří hráze
Z Bobří hráze – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1935časopisecké vydání (Malý hlasatel)Melantrich
1939–1941časopisecké vydání (Mladý hlasatel)Melantrich
1945–1946časopisecké vydání (Junák)Junácká edice
1946–1948časopisecké vydání (Vpřed)Mladá fronta
1968–1970časopisecké vydání (Junák)Mladá fronta
1990–1991časopisecké vydání (Junák)TDC Junáka
1991součást souboru Zlaté údolíBlok
19991. knižní vydáníOlympia
2002dotisk 1. vydáníOlympia
20072. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1999). Z Bobří hráze. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-599-8.
  2. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  3. Z Bobří hráze. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2015-08-09].