Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3791

Dobrodružství v Zemi nikoho

Dobrodružství v Zemi nikoho je foglarovka napsaná i odehrávající se v období 60. let. Čtenáře zavede do pustého kraje, v němž hrdinové příběhu hledají jeskyni obřích trilobitů. Kniha vyšla v pěti vydáních, jednou v Státním nakladatelství technické literatury, v ostatních případech v Olympii.


Stručný obsah knihy

Jednoho večera Vláďa Denk náhodou zachytí část podivného rozhovoru vedeného světelnou morseovkou. Vyrozumí z něj, že tajemní vysílatelé mají nějaký problém… O spolupráci nebo pomoc však nestojí. Vláďa s kamarádem Vinckem se rozhodnou dvojici stopovat a přijít tak tajemství na kloub. Přestože nejsou napoprvé úspěšní, dostanou se do zvláštního pustého kraje – Země nikoho.

Na scéně se také objevuje klub Ontario, který náhodou vyfotografoval Vláďu a Vincka u své vývěsky. Ovšem v době, kdy oba měli od rodičů zakázáno spolu mluvit. Vláďa se pokouší fotku od klubu získat, protože jeho otec kolem vývěsky chodí a čte ji, avšak neopatrností prozrazuje Ontariovcům více, než by chtěl. Ti si kladou podmínku a chtějí informace o pátrání v Zemi nikoho.

Při jedné výpravě „tam nahoru“ Vláďa a Vincek přímo narazí na oba cizí hochy Bóžu a Pepína, kteří jim v bezvýchodné situaci prozradí, že hledají v kraji Jeskyni obřích trilobitů. Následně všichni čtyři chlapci začnou pátrat po jeskyni společně. Vláďa se chce vymanit z područí Ontaria, a proto se spolu s Vinckem do jejich klubovny vloupá a onu nešťastnou fotografii ukradne.

Vláďovy problémy však nekončí. Připlete se k vyloupení obchodu chuligánskou partou Zelených vest. Pomůže policii, avšak Zelené vesty mu slibují odplatu po návratu z vězení. Ontario se též dozví o vloupání do klubovny, v důsledku čehož klub začne Vláďu s kamarády znovu vydírat – chce zasvětit do pátrání v Zemi nikoho. Vincek se rozhodne pro úskok a naoko přistupuje na spolupráci. Jako hlavní cíl výprav do Země nikoho však udává pouze hledání tábořiště na léto.

Spolupráce mezi čtveřicí chlapců a Ontariem se slibně rozvijí až do té chvíle, než Ontariovci najdou ve Vláďově mapě pravý cíl pátrání. Společná výprava do Země nikoho, při níž bylo náhodou objeveno pěkné tábořiště i Jeskyně obřích trilobitů, končí hádkou. K dalšímu střetu dochází i při pokusu o vyzvednutí trilobitů. Do bitky se navíc ještě zapojí Zelené vesty. Najednou však země začne pukat a dva hoši – Pepín a Kája z Ontaria zůstanou na dně vzniklé propasti. Oba se nakonec s Vláďovým přičiněním podaří zachránit a všichni naváží nové přátelství. Dohodnou se, že nález trilobitů pouze ohlásí v muzeu a pracovníci je již vyzvednou sami.

Historie vydání

V roce 1966 začal Jaroslav Foglar psát novou knihu – Dobrodružství v Zemi nikoho (Nosek, 1999, s. 98). V životopise uvádí, že psal na skalním ostrohu u pikovecké zastávky; nedaleko odsud měl chatu (Foglar, 2005, s. 181). Příběh si u něj objednalo STN (Sportovní a turistické nakladatelství), později známé pod názvem Olympia.

Příběh je časově situován do období, kdy byl psán, tedy do 60. let. Dokladem toho je i zmínění problematiky Romů, kteří byli v té době přesidlování do československých měst.

Z hlediska zážitkové pedagogiky neshledává Ivo Jirásek (2007, s. 433) v této knize nic zásadního: (…) I přes odkazy na KPZ, Modrý život či lov bobříků patří tento román k těm méně vytěžitelným pro uplatnění v rámci vlastních projektů zážitkové pedagogiky..

O tisku nové foglarovky, která však byla dokončena až v prosinci 1968, se objevily předčasné zprávy již v prvním dvojčísle časopisu Skaut-Junák (roč. 31, září 1968).

Informace o knize z časopisu
Informace o plánovaném vydání Dobrodružství v Zemi nikoho v časopise Skaut-Junák (roč. 31, č. 1-2)

V únoru 1969 se tři kapitoly knihy objevily na stránkách časopisu Větrník (Nosek, 1999, s. 98). Pro ukázku nakreslil Bohumil Konečný čtyři ilustrace, které však v knižním vydání užity nebyly. Další ukázky byly publikovány ještě ve Slovíčku a Moravskoslezském večerníku.

Obálka knihy
Přebal 1. knižního vydání
Obálka knihy
Plátěné desky 1. knižního vydání

První knižní vydání je od nakladatelství Olympia z dubna roku 1969. Dobrodružství v Zemi nikoho se stalo prvním svazkem v plánované edici souborného vydání díla JF (nakonec byly vydány jen čtyři foglarovky). Kniha byla vázána v bílém plátně, ilustrace uvnitř i na přebalu jsou od Bohumila Konečného.

Druhé vydání vyšlo trochu netypicky v SNTL (Státní nakladatelství technické literatury) roku 1990. Ilustrace byly užity stejné jako v prvním vydání, ale jejich tisk nebyl moc kvalitní, žlutočernou obálku navrhl Petr Kubát. Vzhledově ne moc atraktivní provedení foglarovky bylo vydáno v nákladu 100 000 výtisků.

Obálka knihy
Obálka 2. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 3. knižního vydání

Třetí vydání z roku 1995 již bylo realizováno v rámci Sebraných spisů Jaroslava Foglara v Olympii. Na obálce byla užita ilustrace z přebalu prvního vydání, uvnitř knihy jsou také původní ilustrace od Bohumila Konečného. Nová ilustrace Gustava Kruma byla umístěna na titulní dvojlist. Ve stejné úpravě pak je i čtvrté a páté vydání (Foglarovec, 2008).

Šesté knižní vydání, ilustrované Jindřichem Janíčkem, vyšlo roku 2019 v Albatrosu.

Dobrodružství v Zemi nikoho bylo také zpracováno Jiřím Hromádko pro rozhlas. Za doprovodu kytary Štěpána Raka četl Alfred Strejček (Nosek, 1999, s. 99). Několikráte bylo vysíláno jako četba na pokračování v pořadech Rádio na polštář a Domino Českého rozhlasu.

Dobrodružství v Zemi nikoho – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19691. knižní vydáníOlympia
1969časopisecké vydání (Větrník)Mladá fronta
19902. knižní vydáníSNTL
19953. knižní vydáníOlympia
19984. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 4. vydáníOlympia
20065. knižní vydáníOlympia
20196. knižní vydáníAlbatros

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1969). Dobrodružství v Zemi nikoho. 1. vyd., Praha, Olympia.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1990). Dobrodružství v Zemi nikoho. 2. vyd., Praha, SNTL. ISBN 80-03-00287-7.
  3. FOGLAR, Jaroslav (1995). Dobrodružství v Zemi nikoho. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-387-1.
  4. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  5. JIRÁSEK, Ivo (ed.) (2007). Fenomén Foglar. 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha. ISBN 978-80-239-9736-1.
  6. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  7. Dobrodružství v Zemi nikoho. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-28].