Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 4019

Historie Svorné sedmy

Historie Svorné sedmy, příběh dětí z domu na předměstí, byla Jaroslavem Foglarem napsána roku 1938. Nejprve byla otiskována ve Slovíčku, následovalo první knižní vydání u Kobese roku 1940. Další vydání přišla až po roce 1990 v nakladatelstvích Atos a Olympia.


Stručný obsah knihy

Úvod příběhu zavede čtenáře do domu „U grošáka“ na předměstí. Brzy se také setkáme s jeho dětskými obyvateli, kteří jsou postiženi vyhláškou správce domu zakazující jejich jakékoli hry a skotačení. Čtyři chlapci (Pavel, Jára, Otě Kotě, Cikáda) a tři dívky (Jiřka, Lenka a Martina) zakládají tajný spolek Svorná sedma a na místo chodeb a pavlačí začínají svůj volný čas trávit na Pavlem navrženém tábořišti, které nazvou Daleký palouk. Místo postupně zvelebují, postaví si stan, z hlíny kamna a seženou všelijaké nádobí na vaření.

Nezvyklý klid v domě „U grošáka“ však vzbudí podezření dospělých. Zvláště místní drbna Skorkovská se snaží za každou cenu zjistit, kam děti chodí. Nestydí se poslouchat za dveřmi a způsobí tak Svorné sedmě další trampoty, neboť rodiče zakážou Pavlovi, aby si kamarády vodil do pokoje. Hledá tak nový způsob komunikace, který vyústí ve zbudování telegrafní sítě.

Na jaře se Svorná sedma opět vypraví na Daleký palouk. Rozhodnou se tam postavit koupaliště. Při jedné další výpravě však narazí na palouku na neznámé hochy a zjistí také, že všechno jejich dílo je zničeno. Dozví se smutnou zprávu, že otec jednoho z chlapců koupil pozemek a bude zde stavět domek. Vrací se domů a přitom spatří, že „U grošáka“ hoří. Zavolají hasiče a pomohou s hašením. Dostane se jim pochvaly od správce domu a také nabídky vstupu do skautských oddílů. Tu přijmou a vymění cesty na Daleký palouk za činnost v oddíle.

Historie vydání

Historie Svorné sedmy je v určitém smyslu neobvyklá foglarovka, neboť mezi sedmi hlavními hrdiny příběhu jsou tři děvčata. V žádné jiné Foglarově knize dívky s tak velkou rolí nenajdeme. Děti v tomto příběhu nejsou členové žádného oddílu (ke skautům vstupují až v závěru příběhu) ani klubu, nejde ani o školní třídu. Parta dětí z jednoho domu také není typická skupina, se kterou by Foglar literárně pracoval.

Ivo Jirásek (2007, s. 430) ve svém pojednání o literárním díle JF očima zážitkové pedagogiky hodnotí knihu jako instruktážní beletrii – (…) navádí a prakticky upozorňuje na stavbu táborových kamen z kamenů a jílu, učí pracovat se sekyrou, budovat skladiště, studánku, ale také přípravu doskočiště pro trénink atletických disciplín, popisuje střelbu z luku, dorozumívání morseovkou, vysílání pomocí praporků, a v neposlední řadě ukazuje na vliv nejen fyzického cvičení, ale také psaní deníků a kroniky.

Obálka knihy
Přebal 1. knižního vydání
Obálka knihy
Poloplátěné desky 1. knižního vydání

Tento krátký román, určený spíše pro mladší děti, napsal Foglar v roce 1938. Vyhověl tak přání čtenářů a potažmo redaktorky Slovíčka Jarmily Šaldové-Novákové (Nosek, 1999, s. 65). Slovíčko, nedělní příloha Českého slova vydávaného Melantrichem, otiskovalo Historii Svorné sedmy od 5. června do 16. října 1938.

První knižní vydání je z roku 1940 od nakladatele Kobese (s. 65). Bylo doprovozeno ilustracemi kreslíře Mariquity, obálku vytvořil Zdeněk Burian. Samozřejmě existují, pro nakladatelskou produkci Kobese tak typické, různé varianty výtisků. Desky jsou v pěti podobách, přebal ve dvou (Foglarovec.cz, 2008). V roce 1941 byl román dotisknut v nákladu 2000 ks. Vzhled knihy je podobný prvnímu vydání, nejvýraznějším rozdílem je zarovnání slova „Historie“ v názvu knihy vlevo (u prvního vydání je zarovnáno vpravo). Varianty desek u dotisku existují čtyři.

Přehled foglarovek
Plány vydávání knih JF v Olympii v 60. letech (Foglar, 1969)

Dalšího vydání se Historie Svorné sedmy dočkala až v roce 1990, přestože v plánech Olympie z 60. let uvedena je. Než však na ni došlo, bylo vydávání foglarovek opět zastaveno. Vydání z roku 1990 jsou celkem tři (Nosek, 1999, s. 66). Dvě časopisecká (v měsíčníku Družstevní byt s ilustracemi Mariquity a v sobotní příloze ostravských novin Nová svoboda s ilustracemi Luďka Klička) a jedno knižní. Celkově druhé (v tiráži chybně uvedeno třetí) knižní vydání z produkce nakladatelství Atos bylo doprovozeno ilustracemi Břetislava Charvota. Román byl zařazen jako druhý svazek edice Touha, v které vyšlo celkem pět foglarovek.

O tři roky později byl román vydán slovenských nakladatelstvím Arkus Senica v „zahraničí“ s názvem Príbeh Svornej sedmy (s. 218).

Obálka knihy
Obálka 2. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 4. knižního vydání

Třetí knižní vydání již bylo z edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara (14. svazek) od nakladatelství Olympia. Vzhledem k poměrně krátkému rozsahu byl do svazku také zařazen taktéž krátký Nováček Bubáček píše deník. Ilustrace v knize i její obálku nakreslil Marko Čermák. Toto vydání bylo ještě dotištěno v roce 2000 (Foglarovec, 2008). Zatím poslední knižní vydání je z roku 2007. Vzhled všech „Olympijských“ foglarovek je prakticky stejný, liší se jen detaily jako je čárový kód, seznam knih edice a upoutávky na další knihy nakladatelství.

Historie Svorné sedmy – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1938časopisecké vydání (České slovo-Slovíčko)Melantrich
19401. knižní vydáníKobes
1941dotisk 1. vydáníKobes
1990časopisecké vydání (Družstevní byt)Svépomoc
1990časopisecké vydání (Nová svoboda)Delta
19902. knižní vydáníAtos
1993slovenské vydáníArkus
19973. knižní vydáníOlympia
2000dotisk 3. vydáníOlympia
20074. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1969). Pod junáckou vlajkou. 2. vyd., Praha, Olympia.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1990). Historie Svorné sedmy. 2. vyd., Praha, Atos. ISBN 80-900085-3-4.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2007). Historie Svorné sedmy. 4. vyd., Praha, Olympia. ISBN 978-80-7376-023-6.
  4. JIRÁSEK, Ivo (ed.) (2007). Fenomén Foglar. 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha. ISBN 978-80-239-9736-1.
  5. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  6. Historie Svorné sedmy. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-24].