Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 4276

Boj o první místo

Příběh o Petru Solnarovi, chlapci svádějícím boj o první místo nejen v běhu, ale i mezi spolužáky ve třídě, byl poprvé otištěn na pokračování ve Skautu-Junáku v letech 1933–1934. Román následně vyšel knižně celkem v deseti vydáních v nakladatelstvích Kobes, Blahoslav, Blok, Atos a Olympia.


Stručný obsah knihy

Petr Solnar se netěší na nový školní rok. Ne však pro učení, ale kvůli spolužákovi Rudovi Lorencovi, kterému se ostatní hoši obdivují. Petr touží po opravdovém kamarádovi, který by Rudu slepě nenásledoval, ale žádného nenachází.

Ke konci října se ve městě koná velká pouť a vystupuje na ní zápasník v černé škrabošce, jenž si říká Umrlčí maska. Hoši zápasení napodobují a jednou tak vyzve Petra k zápasu sám Ruda. Petra porazí, čímž ho zahanbí před ostatními. Záhy se ve třídě objevuje nová „zábava“ – chudý Lanc z Tovární čtvrti nabízí za housku svou tvář k fackování. I Petr ho má jednou udeřit, ale nedokáže to. Když zanedlouho Lanc zemře, je Petr pochválen profesorem, že jako jediný spolužáka netloukl. Následně do třídy přichází nový žák Jiří Cyrin. Petr by s ním rád navázal přátelství, ale když je Cyrin usvědčen z počmárání zdi, zájem ztratí.

Na jaře je vyhlášen běžecký závod Napříč městem, v němž Petr vítězí. Ve škole si všimne plakátku skautů. Rodiče nakonec svolují a Petr se může jít zapsat do oddílu. Je nadšen z junácké činnosti a má pocit, že konečně nalezl to, co tak dlouho hledal ve třídě mezi spolužáky. I tam však mění své chování.

Při volbě výboru třídy se Ruda dopustí podvodu, aby v čele třídy stanul sám. Náhoda však pomůže k odhalení a starostou třídy je zvolen Petr Solnar, kterého si oblíbila většina třídy. Petr tak vítězí i v tomto „boji o první místo“ na Rudou Lorencem.

Historie vydání

Námět tohoto příběhu Jaroslav Foglar zkombinoval ze svých školních zážitků, prázdnin na kolonce v Piešťanech i ze zkušeností s vedení junáckého oddílu. Román obsahuje i náměty na skautské schůzky nebo pro volný čas; přesto možná větší pedagogický význam má důraz na čestnost, spravedlnost, přímost a poctivost – tedy na cíl – než na výchovné prostředky, kterými k onomu cíli dorazit (Jirásek, 2007, s. 429).

V životopise Jestřáb uvádí, že knihu Boj o první místo začal psát na jaře roku 1933 (Foglar, 2005, s. 69). Příběh byl poprvé otiskován téhož roku po prázdninách na pokračování v 1. až 9. čísle 20. ročníku časopisu Skaut-Junák (Nosek, 1999, s. 33).

Roku 2012 byl ve Sborníku nezávislých foglarovců publikován článek (Vyleta, 2012) věnovaný rané tvorbě Jaroslava Foglara. Autor v něm uvádí a komentuje části korespondence mezi Foglarem a nakladateli z let 1926 a 1927, v níž se píše o titulu Chlapecká dobrodružství. S ohledem na zmínku Jaroslava Foglara, že uvedená kniha propaguje skauting, usoudil Petr Vyleta, že se jedná o román později známý jako Boj o první místo. Ten by tudíž byl prvním knižním dílem Jaroslava Foglara, vytvořeným o několik let dříve, než bylo dosud známo.

Další studium však ukázalo, že ztotožnění Chlapeckých dobrodružství a Boje o první místo není až tak jednoznačné (Vyleta, 2014). Roku 1927 byla ve Skautu-Junáku otištěna Foglarova povídka Dům hrůzy, u které bylo uvedeno, že jde o výňatek z chystané knihy Chlapecká dobrodružství. Petr Vyleta závěrem svého článku soudí, že Chlapecká dobrodružství zřejmě mohla být neumělou prvotinou Jaroslava Foglara, ke které se již později nikterak nehlásil. Některé její pasáže však mohly být přepracovány do dalších foglarovek.

Obálka knihy
Salačův přebal 1. knižního vydání

Po úspěchu v časopise se Jestřáb snažil nabídnout příběh nakladatelům, ale bez většího zdaru (Foglar, 2005, s. 69–70). Zájem projevilo nakladatelství Šeba, ale to chtělo vydat ještě Hochy od bobří řeky; obě knihy však za směšně malý honorář.

Knižně tak Boj o první místo vyšel v roce 1936 u Kobese. Vydání bylo připraveno ve velkém spěchu, aby bylo hotové k oslavám 25 let českého skautingu. Protože ilustrátor A. L. Salač nestačil dodat obrázek na obálku, byla kniha nejprve prodávána s provizorními deskami a přebalem. Až pozdější výtisky byly opatřeny barevným přebalem s ilustrací od Salače (Nosek, 1999, s. 34). U prvního vydání lze nalézt sedm variant obálky (Foglarovec.cz, 2008).

Kniha byla dotisknuta v roce 1939, avšak na obálku byla užita nová ilustrace od Zdeňka Buriana. Ostatní ilustrace byly opět od Salače. Existují tři varianty celoplátěných desek a jedny poloplátěné (Foglarovec.cz, 2008).

Druhé knižní vydání je z roku 1940, opět od Kobese. Na deskách (samozřejmě v několika variantách) je stejný motiv skauta jako u dotisku 1. vydání od Salače, stejně tak na přebal byla užita stejná ilustrace od Zdeňka Buriana. Do knihy byly navíc vlepeny čtyři kvaše Bohumíra Čermáka. Vydání bylo dotisknuto (Foglarovec.cz, 2008) v červnu roku 1941. Najdeme opět více podob desek, na které byla opět užita Salačova kresba skauta. Na zadní straně přebalu lze nalézt reklamu na knihy vydané v roce 1941, což dokládá existenci tohoto dotisku.

V 16. čísle 6. ročníku časopisu Mladý hlasatel byla otištěna kapitola Běh napříč městem (Nosek, 1999, s. 36).

V Kobesově produkci existuje ještě třetí knižní vydání (Trkovský, 2009), byť bylo dlouho neznámé a ani publikace Jestřábí perutě (Nosek, 1999) ho ještě neuvádí. Jeho neznalost také způsobila, že všechna vydání Boje o první místo jsou od vydání v Bloku v roce 1969 značena chybně. Existenci vydání se podařilo potvrdit až na základě nalezené korespondence a deníkových zápisků Foglara. Na deskách třetího vydání je kresba kovboje, přebal nese klasickou Burianovu ilustraci (Václav Nosek (1999, s. 36) uvádí tento exemplář jako variantu druhého vydání vyrobenou po zákazu skautingu). V knize, oproti druhému vydání, chybí čtyři kvaše Bohumíra Čermáka. Náklad tohoto vydání však byl vyroben bez souhlasu Jaroslava Foglara, který na jeho existenci přišel náhodou. Toto chování nakladatele vyvolalo mezi ním a spisovatelem napjatou situaci.

Obálka knihy
Přebal 4. a 5. knižního vydání
Obálka knihy
Plátěné desky 5. knižního vydání

V roce 1947 vyšlo čtvrté knižní vydání v nakladatelství Blahoslav. Knihu ilustroval Bohumír Čermák. Páté vydání mělo podobnou úpravu, avšak byly použity jinak barevné desky. V tiráži obou vydání od Blahoslava je uveden rok vydání 1947, avšak páté vyšlo až o roku později (Foglarovec, 2008). Do objevu třetího Kobesova vydání bylo za chybné pokládáno značení vydání u Blahoslava, nyní je však zřejmé, že jím vydané knihy byly označeny správně.

Záhlaví rubriky v časopisu
Hlavička, pod kterou Boj o první místo vycházel v časopise Junák na přelomu let 1968 a 1969

V dvanácti pokračováních vyšel Boj o první místo na pokračování v časopise Skaut-Junák v letech 1968 až 1969. Příběh byl nově ilustrován Gustavem Krumem.

Obálka knihy
Přebal 6. knižního vydání
Obálka knihy
Plátěné desky 6. knižního vydání

Šesté (v tiráži značeno páté) knižní vydání je z produkce Bloku. Bylo vázané v bílých plátěných deskách a mělo zelený přebal. Tiráž uvádí rok vydání 1969, ale na trh se dostalo až v lednu 1970 (Nosek, 1999, s. 37). V onom roce vydal Blok knihu podruhé, tentokrát v brožované úpravě. Obě vydání byla bez ilustrací a jako přílohu obsahovala hru Cestování po tábořištích.

Obálka knihy
Hra Cestování po tábořištích – příloha k 6. knižnímu vydání
Obálka knihy
Obálka 7. knižního vydání

Osmé vydání (značeno sedmé) vyšlo jako první svazek edice Touha v nakladatelství Atos v roce 1990. Brožovanou knihu ilustroval Břetislav Charwot.

Olympia vydala Boj o první místo dvakrát, v roce 1995 a 2004. Byly užity Krumovy ilustrace, obálku nově vytvořil Marko Čermák.

Obálka knihy
Obálka 8. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 9. knižního vydání

Roku 1997 byla kniha přesázena do Braillova písma pro nevidomé a vydala ji malá tiskárna v Brně (Nosek, 1999, s. 37).

Boj o první místo se také šířil rozhlasem, nejprve byla část vysílána v únoru roku 1938 (s. 34), později ho zpracoval Český rozhlas jako četbu na pokračování do pořadů Rádio na polštář a Domino.

Boj o první místo – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1933–1934časopisecké vydání (Skaut-Junák)Skaut-Junák
19361. knižní vydáníKobes
1939dotisk 1. vydáníKobes
19402. knižní vydáníKobes
1940časopisecké vydání (Mladý hlasatel)Melantrich
1941dotisk 2. vydáníKobes
19453. knižní vydáníKobes
19474. knižní vydáníBlahoslav
19485. knižní vydáníBlahoslav
1968–1969časopisecké vydání (Skaut-Junák)Mladá fronta
19696. knižní vydáníBlok
19707. knižní vydáníBlok
19908. knižní vydáníAtos
19959. knižní vydáníOlympia
1997vydání v Braillově písmu(Brno)
200410. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

 1. FOGLAR, Jaroslav (1969). Boj o první místo. 5. vyd., Brno, Blok.
 2. FOGLAR, Jaroslav (1970). Boj o první místo. 6. vyd., Brno, Blok.
 3. FOGLAR, Jaroslav (1990). Boj o první místo. 7. vyd., Praha, Atos. ISBN 80-900085-0-X.
 4. FOGLAR, Jaroslav (1995). Boj o první místo. 8. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-348-0.
 5. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
 6. JIRÁSEK, Ivo (ed.) (2007). Fenomén Foglar. 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha. ISBN 978-80-239-9736-1.
 7. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
 8. TRKOVSKÝ, Luboš (2009). Historie Boje o první místo [online]. Publikováno 16. 5. 2009 [cit. 2014-07-30].
 9. VYLETA, Petr (2012). Neznámá foglarovka? – Bylo to trochu jinak! In: Sborník nezávislých foglarovců. Praha, Ostrov, č. 4, s. 12–13, ISBN 978-80-86289-75-5.
 10. VYLETA, Petr (2014). Záhada Chlapeckých dobrodružství. In: Sborník nezávislých foglarovců. Praha, Ostrov, č. 5, s. 60. ISBN 978-80-86289-79-3.
 11. Boj o první místo. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-30].