Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3939

Pod junáckou vlajkou

Román ze skautského prostředí Pod junáckou vlajkou byl poprvé vydán roku 1940 nakladatelstvím Kobes. Přestože bylo v poválečné době připravováno nové vydání románu s pozměněným názvem Pod vlajkou Devadesátky, k jeho realizaci nakonec nedošlo a druhé knižní vydání tak vzniklo až koncem šedesátých let v nakladatelství Olympia, jež později knihu otiskovalo i v rámci edice Sebraných spisů Jaroslava Foglara v letech devadesátých.


Stručný obsah knihy

Mirek Trojan ve snaze zavděčit se kamarádům v partě a zejména jejímu vedoucímu Ondrovi se rozhodne, že opatří stran. Jeho plánem je vstoupit naoko k junákům a při vhodné příležitosti stan ukrást. Záhy se proto přidá do řad devadesátého oddílu, kde ho hned z počátku zaujme příjemné kamarádské prostředí.

Nějaký čas ještě váhá mezi partou a oddílem, přemýšlí, kde může vyniknout více. Nakonec je stržen pestrou oddílovou činností a na partu a slib, který ji dal, brzy zapomíná. Ne ovšem Ondra, jenž nejenže Mirka zbije, ale před Vánoci zašle vůdci Devadesátky Tapinovi zprávu, že mají mezi sebou zloděje. Záhy také přinutí napsat Mirka doznání, proč chtěl vstoupit do skautského oddílu. Ondra dočasně slibuje mlčenlivost, ale do prvního dubna musí dostat stan, jinak Mirkův úpis poputuje do Devadesátky.

Mirek se mezitím plně zapojuje do činnosti oddílu, prožívá v něm krásné okamžiky a po Vánocích je přijat za právoplatného člena, neboť ve zkušební lhůtě obstál. S přicházejícím jarem však opět roste Mirkův strach. Vypraví se proto za Ondrou ve snaze ukončit toto jeho vydírání. Ten se však při gestikulaci zraní a je odvezen do nemocnice. Prvního dubna tak nikdo po Mirkovi stan nežádá…

O prázdninách jede Mirek s oddílem na tábor k Vydří říčce. Jednoho dne náhodou zjistí, že nedaleko tábora pobývá Ondra, který si opět přišel pro stan. Mirek je zdrcen, za několik dní by měl skládat junácký slib – nyní má však obavy, že bude z oddílu vyloučen. Nakonec se svěřuje Tapinovi s úmyslem, se kterým do oddílu přišel. Ten nejenže plánovaný slib nezruší, ale vydá se za Ondrou říci mu, že jeho čekání na stan je zbytečné a úpis bezcenný. Mirkovu radost tak kalí jen podivná nálada jeho nejlepšího kamaráda Jiřího, který nakonec po táboře z Devadesátky odchází.

Historie vydání

Pod junáckou vlajkou patří mezi Foglarovy skautské romány, které, přestože Jestřáb byl vůdce junáckého oddílu, nejsou v jeho tvorbě tolik časté. Jako inspirace mu jistě posloužily zkušenosti a zážitky z vlastního oddílu. Mnohá jména a přezdívky zmíněné v románu (jmenujme například Láďu Velebila nebo Skukůma) bychom našli i v kronikách Dvojky (Nosek, 1999, s. 61). Dále vedoucí, od kterého Tapin převzal v románu Devadesátku má přezdívku Ryšavý bobr (Foglar, 1999, s. 36), jméno Jestřábova skutečného předchůdce bylo Jaroslav Ryšavý – Bobr (Foglar, 2005, s. 43). Jestli však přišel někdy do oddílu chlapec s podobnou záminkou jako Mirek Trojan, je otázkou.

Vedle poselství hlavního nosného příběhu o proměně obyčejného kluka v čestného chlapce díky působení oddílu, je kniha přínosná také jako nápadník her a aktivit pro činnost oddílu (Jirásek, 2007, s. 421–422).

Obálka knihy
Přebal 1. knižního vydání
Obálka knihy
Poloplátěné desky 1. knižního vydání

Kobesovo první knižní vydání bylo vytištěno v době těsně před zrušením Junáka v roce 1940 (Nosek, 1999, s. 69). Na trh přišlo před Vánocemi, avšak záhy kniha na příkaz gestapa musela být z nabídky knihkupců i fondů knihoven vyřazena. Zatímco Václav Nosek (1999) uvádí jen dvě varianty desek tohoto vydání (motiv s lilií a motiv s dvěma chlapci v kruhu), server Foglarovec.cz (2008) udává, že všechny svazky prvního vydání měly na deskách motiv s dvěma chlapci, avšak s ohledem na rozdílnou barvu a hrubost desek a barvu plátna je variant takových desek 11. Svazky s lilií na deskách (3 varianty) patří až dotisku z roku 1945. Knihu ilustroval Mariquita (Ukrajinec Miroslav Hryhorjij, který emigroval před bolševiky do Československa (Nosek, 1999, s. 60)), ilustrace na přebalu je od Zdeňka Buriana.

Druhé vydání je od Olympie z roku 1969, z prvního pokusu o vydání kompletního Foglarova díla (vyšly pouze 4 svazky). Knihu ilustrovali Bohumil Konečný a Gustav Krum.

Obálka knihy
Plátěné desky 2. knižního vydání

Třetí vydání z roku 1991 vyšlo v rámci druhého, již úspěšného, pokusu o edici sebraných spisů JF. Formát knih ještě nebyl zcela ujednocen, a tudíž je svazek o 1 cm širší než se stalo později standardem. Ilustrace na obálce je od Ervína Urbana, ostatní obrázky jsou stejné jako ve vydání druhém. Toto vydání by také mělo existovat v několika brožovaných kusech (Foglarovec.cz, 2008).

Obálka knihy
Obálka 3. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 6. knižního vydání

Čtvrté vydání z roku 1995 již bylo provedeno ve standartní úpravě edice. Text byl jazykově a stylisticky upraven a na obálce byla užita nová ilustrace od Gustava Kruma (Nosek, 1999, s. 70). Stejnou úpravu má i páté, šesté a sedmé vydání, vzájemně se lišící jen detaily (cena, seznam foglarovek).

Román Pod junáckou vlajkou byl také adaptován pro rozhlasové vysílání. Za doprovodu kytary Štěpána Raka četl Alfred Strejček.

Novým objevem z posledních let je informace o chystaném vydání románu v roce 1947 s názvem Pod vlajkou Devadesátky, na které mělo navázat první vydání knihy Devadesátka pokračuje (Trkovský, 2012). Pro knihu stačil ještě Jestřáb zajistit ilustrace od Bohumíra Čermáka. Bohužel k jejímu vydání již nedošlo. Doklady o těchto plánech se podařilo nalézt Luboši Trkovskému při studiu korespondence Bohumíra Čermáka v Památníku národního písemnictví, kde dokonce objevil i tehdy připravené a dosud neznámé ilustrace.

Obálka knihy
První varianta přebalu knihy Pod vlajkou Devadesátky
Obálka knihy
Druhá varianta přebalu knihy Pod vlajkou Devadesátky

V roce 2012 byly Čermákovy ilustrace využity pro bibliofilské vydání (omezený náklad 200 číslovaných kusů, cena 870 Kč) románu v nakladatelství Ostrov. Kniha je v úpravě „kobesovek“ a byly pro ni vytvořeny dvě varianty přebalu. Později bylo vyrobeno ještě několik brožovaných výtisků této knihy.

Pod junáckou vlajkou – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19401. knižní vydáníKobes
1945dotisk 1. vydáníKobes
19692. knižní vydáníOlympia
19913. knižní vydáníOlympia
19954. knižní vydáníOlympia
19975. knižní vydáníOlympia
19996. knižní vydáníOlympia
2001dotisk 6. vydáníOlympia
20057. knižní vydáníOlympia
2012sběratelské vydáníOstrov

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1940). Pod junáckou vlajkou. 1. vyd., Praha, Kobes.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1969). Pod junáckou vlajkou. 2. vyd., Praha, Olympia.
  3. FOGLAR, Jaroslav (1991). Pod junáckou vlajkou. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-129-1.
  4. FOGLAR, Jaroslav (1999). Pod junáckou vlajkou. 6. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-562-9.
  5. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  6. JIRÁSEK, Ivo (ed.) (2007). Fenomén Foglar 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha. ISBN 978-80-239-9736-1.
  7. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  8. TRKOVSKÝ, Luboš (2012). Unikátní nález k unikátní knize. In: Sborník nezávislých foglarovců. Praha, Ostrov, č. 4, s. 37, ISBN 978-80-86289-75-5.
  9. Pod junáckou vlajkou. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-26].