Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3674

Svorní gambusíni

Kreslený seriál Svorní gambusíni čítající jedenáct pokračování vytvářel Jaroslav Foglar ve válečných letech pro časopis Správný kluk.


Stručný obsah komiksu

Krátký příběh o klubu čtyř chlapců, kteří při hledání ukradeného míče najdou dvorek s boudou. Správce domu jim dovolí si tam zřídit klubovnu. Zanedlouho však zjistí, že synovec správce Šikejz je právě ten hoch, který jim ukradl míč. Správce chce, aby ho přijali do klubu, a když chlapci nesouhlasí, vykáže je z klubovny. O Vánocích si hoši uspořádají klubovou besídku, při které Štika ostatní překvapí míčem, který se mu podařilo od Šikejze získat zpět.

Historie vydání

Kreslený seriál Svorní gambusíni patří k Foglarově starší tvorbě tohoto typu; po Rychlých šípech je jeho nejstarším komiksem (Nosek, 1999, s. 146–147). Jeho vznik spadá do období Protektorátu Čechy a Morava. Roku 1942 byla z podnětu říšského protektora Heydricha a ministra školství Moravce zřízena organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, která měla zajišťovat výchovu české mládeže starší deseti let v nacistickém duchu. Tato organizace se také rozhodla vydávat svůj časopis pro mládež. První číslo Správného kluka vyšlo v červenci 1943. Již v něm byla využita myšlenka čtenářských klubů v podobě Čtenářských kroužků Správného kluka, jejichž řízením byl pověřen externista Jaroslav Foglar. Přestože kroužky měly oproti hlasatelským klubům mnoho omezení, setkaly se s poměrně velkým zájmem. Časopis byl však ryze chlapecký, dívky se registrovat nemohly.

Redakce časopisu, pro získání více čtenářů, požádala Foglara o několik povídek a záhy se rozhodla i pro otiskování kresleného seriálu (s. 148). Pokračování Rychlých šípů možné nebylo, tak Foglar vytvořil nový příběh o čtenářském kroužku Správného kluka.

Ukázka kresleného seriálu Svorní gambusíni
Ukázka původní podoby seriálu Svorní gambusíni (Foglar, 1990)
Ukázka kresleného seriálu Svorní gambusíni
Ukázka upravené podoby seriálu Svorní gambusíni (Foglar, 1999)

Ve spolupráci s kreslířem Bohumírem Čermákem vzniklo jedenáct pokračování. Ta vycházela od 2. čísla prvního ročníku (červenec 1943) do 1. čísla druhého ročníku (leden 1944). S ohledem na omezené možnosti tisku ve válečném období, byl celý časopis, včetně komiksu, pouze černobílý (Foglarovec.cz, 2008).

Vydávání seriálu však bylo ukončeno dříve, než se příběh stačil pořádně rozvinout. Stalo se tak v důsledku stížnosti pověřence Kuratoria na Foglarovo vedení mládeže v časopise, které považoval za příliš republikánské (Nosek, 1999, s. 148).

Dalšího vydání se kreslený seriál dočkal až roku 1990 v souboru Kreslené seriály Jaroslava Foglara sestaveném Ivanem Vápenkou, neboť Jaroslav Foglar si jeho otištění po skončení války nepřál (s. 149). Obával se, že ze spolupráce se Správným klukem by někteří jeho kritici mohli vyvodit kolaboraci s nacistickým režimem.

Obálka knihy
Obálka knihy Kreslené seriály Jaroslava Foglara
Obálka knihy
Obálka knihy Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999)

Zatímco ve vydání z roku 1990 zaznamenal příběh jen drobné změny textu, při přípravě souboru Foglarových komiksů Svorní gambusíni a jiné příběhy přistoupila Olympia k úpravám rozsáhlejším (s. 151). Nejprve bylo dokonce zvažováno, zda seriál vůbec zařadit, nakonec však dal jméno celému souboru. Jeho původní verze byla upravena Petrem Barčem a kolorována Michalem Kociánem. Pozměněny byly také některé texty v bublinkách. „Kroužek“ byl nahrazen „klubem“, „povinná služba“ (mimoškolní dvouhodinová akce spočívající v pořadové přípravě, cvičení…) pak „hodinou tělocviku“.

Obálka knihy
Obálka sešitu Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013)

Roku 2013 byl komiks otištěn v sešitu pojmenovaném dle tohoto seriálu. Ten se však obsahově od stejnojmenné knihy z roku 1999 (dotisk 2003) liší. Kromě Svorných gambusínů obsahuje ještě další tři Foglarovy seriály – Medvědí družina, Kulišáci a Boj na Čertovce. V tiráži je tento soubor poněkud zvláštně značen jako celkově 2. vydání (v Olympii první).

Svorní gambusíni – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1943–1944časopisecké vydání (Správný kluk)Kuratorium
1990soubor Kreslené seriály Jaroslava FoglaraŠebek a Pospíšil
1999soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - 1. vydáníOlympia
2003soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - dotisk 1. vydáníOlympia
2013soubor Svorní gambusíni a jiné příběhyOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1990). Kreslené seriály Jaroslava Foglara. Sestavil Ivan Vápenka. 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1999). Svorní gambusíni a jiné příběhy. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-606-4.
  3. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  4. Svorní gambusíni. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2015-08-15].