Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3308

Kreslené povídky Jaroslava Foglara

Šest Foglarových povídek bylo též zpracováno jako komiks. Většina z nich byla poprvé vydána časopisecky, následně byly též zařazeny do několika výborů kreslených seriálů Jaroslava Foglara.


Váhy života a smrti

Váhy života a smrti se staly první Foglarovou povídkou, která byla zpracována do podoby komiksu (Nosek, 1999, s. 164). Desetidílný seriál vytvořil v letech 1968-1969 Josef Bíbr – Bikin pro regionální časopis Pošumavský hlasatel, který na svých stránkách umožňoval Klubu přátel Jaroslava Foglara uveřejňování informací a různých foglarovských materiálů.

Roku 1989 se Bikinův seriál objevil v časopise TIPI-WAKAN vydávaném Modrou hvězdou z Jilemnice (Foglarovec.cz, 2008), o rok později pak v Magazínu Komety č. 1, v němž byl poprvé otištěn barevně (Nosek, 1999, s. 165). Povídka také byla zařazena do sešitu Kreslené seriály Jaroslava Foglara, jejž sestavil Ivan Vápenka. Knihu vydalo nakladatelství Šebek a Pospíšil roku 1990.

Obálka knihy
Obálka knihy Kreslené seriály Jaroslava Foglara
Obálka knihy
Obálka knihy Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999)

V souborném vydání Foglarových kreslených seriálů Svorní gambusíni a jiné příběhy z roku 1999 (dotisk 2003) byl původní komiks upraven Petrem Barčem. Ve stejné úpravě povídku Olympia zařadila roku 2013 do sešitu šesti seriálů Za poklady starých Inků a jiné příběhy. V tiráži je tato publikace poněkud zvláštně značena jako celkově 2. vydání (v Olympii první).

Příběh ze tmy

Povídku Příběh ze tmy přepracoval do scénáře kresleného seriálu Slavomil Janov, šéfredaktor Středočeského krajského deníku Svoboda. Černobílý komiks, výtvarně zpracovaný Martinem Železným, vyšel v novinách roku 1990 (Nosek, 1999, s. 165–166). Téhož roku byl zařazen i do knihy Kreslené seriály Jaroslava Foglara.

Záhlaví kreslené povídky
Záhlaví úvodní části Příběhu ze tmy (Foglar, 1990)

Pro publikaci Svorní gambusíni a jiné příběhy z roku 1999 byla povídka, dle stejného scénáře, znovu barevně nakreslena Michalem Kociánem.

Lov na netvora

Kreslená povídka Lov na netvora má podobnou historii jako Příběh ze tmy. Na základě scénáře Slavomila Janova černobílý komiks nakreslil Martin Železný (Nosek, 1999, s. 166). Poprvé vyšla na pokračování v deníku Svoboda roku 1990, téhož roku ji Ivan Vápenka zařadil do souboru Kreslené seriály Jaroslava Foglara.

Záhlaví kreslené povídky
Úvod část původní verze povídky Lov na netvora (Foglar, 1990)

V knize Svorní gambusíni a jiné příběhy byl komiks přepracován do nové barevné podoby Michalem Kociánem.

Boj na Čertovce

Námět k povídce Boj na Čertovce získal Jestřáb v dobách, kdy měla Dvojka klubovnu na lodi Skaut. Za tmavých večerů se chlapci vydávali přes Vltavu do Čertovky a pluli až ke starému mlýnu.

Fotografie Čertovky, pohled z Karlova mostu po proudu
Čertovka

Scénář k tomuto komiksu zpracoval Ivan Vápenka a černobílé kresby vytvořil Karel Zeman. Boj na Čertovce poprvé vyšel roku 1990 v publikaci Kreslené seriály Jaroslava Foglara, kde byl rozveden na tři pokračování (Foglar, 1990). Téhož roku, tentokrát již barevně, se objevil v 15. čísle časopisu Kometa (Nosek, 1999, s. 167).

V roce 1991 byla povídka otištěna v sešitu Magazín Kometa uvádí obrázkový seriál Rychlé šípy 60x. Na základě scénáře Ivana Vápenky ji však tentokrát nakreslil Vincenc. Oproti předchozí verzi má tato sedm pokračování a ne příliš zajímavé kresby (Foglar, 1991).

Obálka sešitu
Obálka sešitu Magazín Kometa uvádí obrázkový seriál Rychlé šípy 60x
Ukázka kresleného seriálu
Ukázka Vincencova zpracování povídky Boj na Čertovce (Foglar, 1991)

V souboru Svorní gambusíni a jiné příběhy roku 1999 Olympia použila barevnou variantu z časopisu Kometa. Tatáž byla užita v dotisku knihy i roku 2013 v novém výboru kreslených seriálů, majícím však stejný název. Sešit Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013) kromě této povídky obsahuje ještě kreslené seriály Svorní gambusíni, Medvědí družina a Kulišáci.

Obálka sešitu
Obálka sešitu Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013)

Nyam, nejlepší z dobrých

Tato povídka byla do kresleného seriálu zpracována pro časopis Bobří stopou, vydávaný Sdružením přátel Jaroslava Foglara (Nosek, 1999, s. 168). Scénář připravil Karel Judex, který původní příběh z tichomořských ostrovů přesunul do Jižní Ameriky a dal mu nádech báje či legendy. Jednostránkový barevný komiks, nakreslený Liborem Balákem, vyšel v 1. čísle Bobří stopy roku 1993.

Ve stejné úpravě byla povídka otištěna i ve Svorných gambusínech z roku 1999. Po deseti letech od prvního vydání byla také zařazena do knihy Dobrodružství s Bobří stopou, kterou vydala roku 2003 Olympia. Její obsah připravilo SPJF a publikovalo v ní výběr povídek, příspěvků a kreslených seriálů z časopisu Bobří stopou.

Obálka knihy
Obálka knihy Dobrodružství s Bobří stopou (2003)
Obálka knihy
Obálka sešitu Za poklady starých Inků a jiné příběhy (2013)

Výbor Dobrodružství s Bobří stopou byl v roce 2013 vydán v druhém vydání, které je však proti prvnímu kratší a neobsahuje dva seriály Marko Čermáka (Lebeda, 2013). Téhož roku povídku zařadila Olympia do sešitu šesti seriálů Za poklady starých Inků a jiné příběhy. V tiráži je tento soubor poněkud zvláštně značen jako celkově 2. vydání (v Olympii první).

Nikdy se nevzdávej

Nikdy se nevzdávej je zatím poslední povídkou Jaroslava Foglara, která byla provedena jako komiks (Nosek, 1999, s. 169). Její historie je podobná výše zmíněné povídce Nyam, nejlepší z dobrých.

Komiks nakreslený Jiřím Grbavčicem vyšel poprvé v časopise SPJF Bobří stopou roku 1994. Oproti původní Foglarově předloze byl název z Nevzdávej se! změněn na Nikdy nevzdávej!. V dalších letech byla povídka ve stejné úpravě otištěna v několika publikacích vydaných nakladatelstvím Olympia: Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999 a 2003), Dobrodružství s Bobří stopou (2003 a 2013) a Za poklady starých Inků (2013).

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1990). Kreslené seriály Jaroslava Foglara. Sestavil Ivan Vápenka. 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1991). Magazín Kometa uvádí obrázkový seriál Rychlé šípy 60x. Praha, COMET.
  3. FOGLAR, Jaroslav (1999). Svorní gambusíni a jiné příběhy. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-606-4.
  4. LEBEDA, Milan (2013). Dva staronové tituly z Olympie: Svorní gambusíni a Dobrodružství s Bobří stopou [online]. Publikováno 20. 6. 2013 [cit 2015-08-14].
  5. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  6. Váhy života a smrti. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2015-08-14].