Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 5187

Časopis Vpřed

Vpřed byl časopis pro mládež vydávaný v druhé půli čtyřicátých let nakladatelstvím Mladá fronta. V letech 1946 až 1948 jeho redakci řídil Jaroslav Foglar. Po třetím ročníku byl Vpřed spojen s časopisem Junák a vycházel pod společným názvem Junáci, vpřed! Do nové redakce však již Foglar přizván nebyl. V pátém ročníku byl periodiku navrácen název Vpřed, v šestém ročníku, jenž se stal ročníkem posledním, bylo používáno jméno Vpřed pionýři. Roku 1951 časopis pro nezájem čtenářů zanikl.


Časopis Vpřed začal vycházet 18. července 1945 (Nosek, 1999, s. 191–192). Šéfredaktorem periodika nově ustanoveného Svazu české mládeže (SČM) se stal Ota Šafránek. První čísla čtrnáctideníku byla tištěna jen černobíle, od desátého čísla se mírně změnil formát, byl zvýšen počet stránek a část jich byla provedena barevně. Přesto však Vpřed výrazného úspěchu mezi čtenáři stále nedosahoval. Mladá fronta, jež časopis vydávala, potřebovala do svých řad získat redaktora s praxí v dětských časopisech. Takového našla v Jaroslavu Foglarovi. Využila přitom jeho sporu s Junáckou edicí a nabídla mu splnění jeho požadavků při tvorbě časopisu (Foglar, 2005, s. 171).

Obálka časopisu
Obálka 15. čísla I. ročníku časopisu Vpřed
Obálka časopisu
Obálka 18. čísla I. ročníku časopisu Vpřed

Prvním Foglarem připraveným Vpředem se stalo 18. číslo 1. ročníku z 9. dubna 1946, které se na první pohled odlišovalo od předchozích (Nosek, 1999, s. 192). Jaroslav Foglar ve spolupráci s kolegou z Mladého hlasatele Karlem Burešem obměnil práci redakce i celkovou koncepci časopisu. Ten začal vycházet jako týdeník a na jeho stránky byly zavedeny nové rubriky včetně příběhů Rychlých šípů. Foglar rovněž přesunul ze Skauta-Junáka do Vpředu vydávání svého románu Devadesátka pokračuje, jenž začal být otiskován od 25. čísla po dokončení Běhounkova románu V horách Větrné řeky. Své místo v inovovaném časopise našla i stránka věnována Foglarovým čtenářským klubům. Vedení Mladé fronty vycházelo Foglarovi takřka při všech úpravách vstříc, jen změnu názvu magazínu z Vpřed na (Vpřed) – Rychlé šípy se mu prosadit nepodařilo (Foglar, 2005, s. 173).

Vydávání časopisu v poválečné době se potýkalo s provozními problémy kvůli nedostatku papíru, ale přesto zájem o Vpřed i jeho náklad stoupal. V životopise Jaroslav Foglar (s. 172) uvádí, že 38. číslo končilo první ročník v nákladu přes 100 000 výtisků.

Druhý ročník přinesl další nové rubriky, otiskování kresleného seriálu Výprava Toma Bartona i vkládaný román na pokračování – Stínadla se bouří. Vadou na kráse kvalitnímu zábavnému i poučnému obsahu však byly technické potíže se soutiskem barev a nedostatek papíru (některá čísla měla jen osm stran), což se ale postupně dařilo řešit. Tento ročník zakončilo speciální čtyřčíslo 39–42 s 60 příhodami Rychlých šípů.

Obálka časopisu
Obálka 12. čísla II. ročníku časopisu Vpřed
Obálka časopisu
Obálka 22. čísla II. ročníku časopisu Vpřed

V obdobném duchu časopis pokračoval i třetím ročníkem, který začal vycházet v září 1947. Situace se však pozvolna začala měnit po únorových událostech roku 1948, kdy vedení Svazu české mládeže rozhodlo o sloučení svých dvou časopisů – Skauta-Junáka a Vpředu (s. 176). Jaroslav Foglar již nadále neměl být šéfredaktorem nového časopisu nazvaného Junáci, vpřed! Namísto toho ho Mladá fronta přeřadila do redakce Mladého technika, kde však hned druhý den podal výpověď a několik dalších let žil z našetřených honorářů.

Obálka časopisu
Obálka 13. čísla III. ročníku časopisu Vpřed
Obálka časopisu
Obálka 14. čísla III. ročníku časopisu Vpřed

Třetí ročník Vpředu byl ještě dokončen pod vedením Jaroslava Foglara, avšak ke konci se již v časopise začaly objevovat např. příspěvky o sovětských pionýrech. Grafickou změnou prošly i příběhy Rychlých šípů – namísto bublin byly dialogy otištěny pod obrázky a v posledním pokračování se Rychlé šípy dokonce vydaly na Stavbu mládeže. Ani takovéto ústupky však Vpřed v původní podobě nezachránily.

Po prázdninách 1948 již vyšel časopis v nové podobě. S odchodem Jaroslava Foglara z jeho stránek zmizely nejen Rychlé šípy, ale postupně i čtenářské kluby. Ty byly změněny na čtenářské kroužky, jejichž činnost měla být dle představ nové redakce soustředěna pouze na činnost čtenářskou (kulturní); v ostatním se měli chlapci a dívky zapojit do junáckých oddílů SČM.

Ukázka kresleného seriálu – pohled do školní třídy, v níž probíhá chemický kroužek
Ukázka kresleného seriálu, jenž vycházel v časopise Junáci, vpřed! od jeho 27. čísla

V pátém ročníku byl název časopisu změněn zpět na Vpřed, což souviselo s definitivním zrušením Junáka a jeho náhradou Pionýrskou organizací (Nosek, 1999, s. 197). Šestý – poslední – ročník časopisu nesl jméno Vpřed pionýři. Obsah již zdaleka nedosahoval původních kvalit, a tak není divu, že pro nezájem čtenářstva bylo vydávání časopisu roku 1951 zastaveno.

Obálka časopisu
Obálka 1. čísla IV. ročníku časopisu Vpřed
Obálka časopisu
Obálka 39. čísla V. ročníku časopisu Vpřed

Přehled vydání Vpředu

 • rok 1945/1946: 38 čísel (desky nebyly vydány)
 • rok 1946/1947: 38 čísel + čtyřčíslo 39-42 Rychlé šípy (desky šedomodré – tři varianty)
 • rok 1947/1948: 45 čísel (desky žlutooranžové – více variant)
 • rok 1948/1949: 48 čísel (desky světlezelené a žlutooranžové)
 • rok 1949/1950: 48 čísel (desky šedomodré)
 • rok 1950/1951: 48 čísel (desky světle béžové)

Knižnice Rychlých šípů – Knihovna časopisu Vpřed

Po vzoru Mladého hlasatele zařadil Vpřed v průběhu druhého ročníku do časopisů vkládané romány (Nosek, 1999, s. 198-199). Aby byla dohnána jejich absence v ročníku prvním, měly být první dva tituly Knižnice Rychlých šípů publikovány rovnou v podobě vázané knihy. Pro tituly Hoši od Bobří řeky a Záhada hlavolamu tak byla rezervována pořadová čísla 1 a 2, leč z jejich vydání nakonec sešlo. Čísla byla proto následně obsazena jinými příběhy, jež byly vkládány do čísel třetího ročníku Vpředu.

Vkládaný román vydaný ve čtvrtém ročníku časopisu byl označen jako 1. svazek Knižnice časopisu Junáci, vpřed! V rámci nově pojmenované Knihovny časopisu Vpřed byly jednotlivé stránky dvou titulů přikládány i k číslům pátého ročníku.

 • V. R. Bozděch: Souboj s osudem (III, 5–29)
 • Tři dobrodružství – E. Cenek: Vzhůru na Mont Blanc (III, 30–35), G. Toonder: Haló, Martinique (III, 36–41), A. Gajdar: Čuk a Gek (III, 41–44)
 • J. Foglar: Stínadla se bouří (II, 1–28)
 • M. Bernard: Srub u Zlatého klíče (II, 29 – III, 4)
 • N. Čukovskij: Tajemství domku u řeky (IV, od č. 25)
 • J. London: Chlapec na moři (V, 1–22)
 • H. Fast: Do posledního muže (V, 23–45)

Edice časopisu Vpřed

Roku 1947 vydala Mladá fronta Foglarův román Hoši od Bobří řeky jako svazek 1 Edice časopisu Vpřed (Nosek, 1999, s. 199). Téhož roku následoval nový příběh Gentlemani soumraku napsaný V. R. Bozděchem. Další dva svazky, Komando plukovníka Brenta od F. Běhounka a Stateční chlapci z přímoří od J. Šulce, vyšly roku 1948 již nezávisle na redakci časopisu.

Seznam použité literatury

 1. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
 2. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
 3. Vpřed. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2018-09-14].
 4. Vpřed: časopis pro chlapce a děvčata. Praha, Svaz české mládeže, 1945–1951.