Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: RŠ a Stínadla | počet přečtení: 4422

Poselství ze Stínadel a Poslední stínadelské tajnosti

Poselství ze Stínadel a Poslední stínadelské tajnosti jsou dva tituly stínadelských příběhů, které navazují na původní Foglarovu trilogii. Autorem obou je Josef Červinka – Grifin. Romány se zatím nedočkaly knižního vydání, ale lze je získat v elektronické podobě.


Stručný obsah knihy Poselství ze Stínadel

Rychlé šípy obdrží od Losny šifrovanou zprávu, v níž jim sděluje, že mu byl zcizen hlavolam ježek v kleci. Rychlé šípy se tak opětovně vydávají pátrat do Stínadel. Mezitím však řeší i záhadu okolo Jestřábího řádu na Druhé Straně. Tato skupinka chválí záslužné činy mládeže, ale vše koná v tajnosti. Rychlé šípy naleznou její klubovnu a Jestřábí řád jim nabídne členství, což přijmou.

Ježek v kleci se následně ve Stínadlech znovu objevuje, ale Jarka poznamenává, že teprve teď začíná další záhada. V několika dalších dnech se chlapci potkají se Širokkem, jenž jim společně se členem Vontské rady Larykem vysvětlí, jak to onehdy s ježkem v kleci bylo. Hlavolam ve skutečnosti ve stoce nalezen nebyl. Laryk, které se znal s vynálezcem ježka inženýrem Ontlem jen podstrčil jeho kopii. Tu nedávno ukradl Mažňák. Jelikož se mu nedařilo ježka vyjmout, tak celý hlavolam zničil.

V dalších dnech Rychlé šípy navštíví inženýra Ontla, od něhož se dozví nové informace o Janu Tleskačovi a ježku v kleci. Dostanou dokonce knihu se schématy různých hlavolamů. Zdá se, že je již vše objasněno, ale Rychlé šípy jsou ještě požádány jedním chlapcem ze Stínadel o pomoc při pátrání po známkách zmizelých po smrti jeho dědečka. Společně s Losnou se jim podaří odhalit, že v okrádání mrtvých je namočen stínadelský mastičkář Bína, který využíval převleku smrtky.

Ke konci příběhu k Rychlým šípům do klubovny dorazí policejní inspektor Vrána, který jim dovysvětlí dávný případ Karla Dymoráka a jeho party, o němž se chlapci v minulosti dozvěděli při pátrání v Kocouřím hrádku.

Stručný obsah knihy Poslední stínadelské tajnosti

Rychlé šípy pomohou dívčímu klubu Pomněnky s úpravami nové klubovny nacházející se v domě na Rozdělovací třídě. Když při návštěvě zjistí, že děvčata nemají v klubovním herbáři listy ginga, velkoryse jim nabídnou, že každé věnují jeden ze svých zásob. Až později si uvědomí, že žádné již nemají a musí se tak pro nové listy opět vypravit do Stínadel.

U svatyně Uctívačů Rychlé šípy zjišťují, že žebřík, po kterém dříve dovnitř vnikaly, na svém místě již není. Objeví však ve zdi otevřená dvířka. Ve svatyni si utrhnou několik listů, ale jsou vyrušeni Uctívači. Jindra Hojer ve zmatku též seberu sošku bůžka, kterou našel v jednom zákoutí u modelu pyramidy. Při útěku ze svatyně Rychlým šípům napomůže jeden Vont, který se představí jako Venda Vinš, vedoucí skupiny Strážná věž. Jak se však hoši posléze přesvědčí, neučinil tak zcela nezištně, neboť ve sklepení bývalého kláštera jsou Rychlé šípy o listy ginga i sochu bůžka obrány.

Rychlé šípy se snaží napravit, co neuváženým sebráním soušky způsobily. Vypraví se proto do klubovny Strážní věže, kde zjišťují, že skupina Vendy Vinše se sama chystá bůžka Uctívačům vrátit, ale pod podmínkou, že se zaváží podporovat Strážní věž při volbě Velkého Vonta. Podobnou taktiku chce Vinš využít i pro uzavření dohody s další vontskou skupinou, ale Rychlým šípům se podaří krádeži talismanu Šťastné koule, do níž se zaplete Bratrstvo Kočičí pracky, zabránit.

Uctívači ginga si spolu s Rychlými šípy vyjasňují onu nešťastnou událost a společně chystají plán na získání smlouvy z klubovny Strážní věže. Akci však komplikuje řádění stínadelského Fantoma, který za sebou nechává mrtvé nebo zmrzačené lidi. Když se k jednomu případu nachomýtnou i Rychlé šípy, vyústí to v dočasný zákaz další výprav do Stínadel od jejich rodičů.

Policejnímu inspektoru Vránovi se též podaří objasnit případ Fantoma. Ukáže se, že pod maskou se skrýval Marynčák, jehož kdysi pronásledovali Vontové kvůli ježku v kleci. On se jim takto rozhodl pomstít za to, že mu podlomili tělesné i duševní zdraví. V závěru se Fantom zmocní i ježka v kleci, ale záhy zahyne v troskách jednoho domu, přičemž je zničen i hlavolamu. Rychlé šípy proto potajmu Vontům předávají svou kopii ježka v kleci, kterou si dříve vyrobily podle plánů inženýra Ontla.

Historie vydání

Josef Červinka – Grifin byl dlouholetý vůdce skautského (turistického) oddílu mládeže, do jehož programu několikrát zařadil i dlouhodobou hru na motivy foglarovek Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří. Po naléhání chlapců z oddílu na další pokračování se rozhodl sám roku 1980 napsat novou legendu ke hře (Červinka, 2003, doslov). Z hromadných dopisů sice věděl o připravovaném třetím dílu trilogie od Jaroslava Foglara, ale nevěřil tehdy, že někdy vůbec ještě vyjde. Později zjistil, že vypracoval příběh stejného rámce jako Jaroslav Foglar (vysvětlení vzkazu nalezeného ve svatyni Uctívačů ginga). Roku 1988 dílo přepracoval a upravil ho do podoby volného pokračování Foglarovy trilogie. Příběh byl tehdy také otištěn, byť jen jako příloha oddílového časopisu TTT (Trojka-Turistika-Táboření).

Obálka knihy
Ilustrace na obálce vkládané přílohy
Obálka knihy
Obálka plánovaného knižního vydání

Román Poselství ze Stínadel doprovázený ilustracemi Jiřího Petráčka byl v letech 2003 až 2005 otiskován jako vkládaná příloha periodika Moje 1. noviny. Knižní vydání mělo v edičním plánu nakladatelství Leprez (31. svazek edice Knihy táborového ohně), avšak kvůli smrti majitele Milana Svobody již k publikaci nedošlo.

V polovině devadesátých let byl na motivy příběhu Josefa Červinky natočen stejnojmenný barevný film, jenž byl produkován Novoměstskou televizní společností. Režisérem a scénáristou byl Karel Hriňák – Eskalik, hlavním kameramanem Zbyněk Havlíček.

Roku 2015 Josef Červinka uveřejnil další svůj stínadelský příběh. Román nazvaný Poslední stínadelské tajnosti, s podtitulem Pátá kniha Stínadel, vyšel jako románová příloha časopisu TTT. O dva roky později knihu v omezeném množství výtisků pro sběratele s ilustracemi Petra Modlitby vydala firma OLC Systems z Olomouce.

Obálka knihy
Ilustrace na obálce elektronické verze Posledních stínadelských tajností

Soubory ke stažení

Plné texty obou Grifinových knih jsou ve formátu PDF k dispozici ke stažení na webu oddílu Karvinská a Olomoucká trojka.

Seznam použité literatury

  1. ČERVINKA, Josef (2003). Poselství ze Stínadel. Vkládaná příloha, Moje 1. noviny.
  2. ČERVINKA, Josef (2015). Poslední stínadelské tajnosti [online].
  3. Grifinovy knihy. In: ka3.cz [online]. [cit. 2018-08-24].