Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

Registrace nového uživatele

Chcete-li se stát registrovaným uživatelem foglarwebu, vyplňte požadované informace v následujícím formuláři. Registrací získáte možnost psát do diskusního fóra a publikovat vybrané příspěvky na web.

 skrýt pravidla foglarwebu
  1. Všechny služby foglarwebu jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a nároků. Použití webových aplikací je na vlastní riziko a správa stránek nenese žádnou odpovědnost za případné škody či poškození dobrého jména v důsledku jejich používání.
  2. Uživatel se zavazuje při využívání služeb foglarwebu ctít pravidla slušného chování.
  3. Příspěvky odeslané na foglarweb by měly být pokud možno tematicky relevantní, psané česky nebo slovensky v souladu gramatickými a typografickými pravidly, citační etikou a zákony České republiky.
  4. Sdílení uživatelského účtu více osobami je vyloučeno, uživatel je povinen svoje heslo uchovat v tajnosti. K jedné e-mailové adrese je možno vytvořit pouze jeden účet foglarwebu.
  5. Odesláním registračního formuláře uděluje uživatel správě foglarwebu souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, e-mail, uživatelské jméno, heslo). Tato data jsou uchovávána výlučně za účelem provozu služeb webu. Správa stránek vylučuje poskytnutí uživatelských dat třetí straně.
  6. Dlouhodobě neaktivní účty (žádný příspěvek během 2 let) mohou být ze systému vymazány.
  7. Při závažném porušení pravidel webu může být účet uživatele na dobu určitou zablokován, nebo trvale zrušen.