Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 3040

Langweilův model Prahy

Chcete ještě o prázdninách jet na výlet, ale nevíte kam? V tomto článku naleznete jeden tip, kterým je Langweilův model vystavený v Muzeu hlavního města Prahy.


Unikátní model staré Prahy byl vytvořen Antonínem Langweilem (1791 – 1837). Původem byl z Českého Krumlova, do Prahy se přestěhoval v roce 1819 po krátkých studiích ve Vídni. Nejprve si otevřel na Staroměstském náměstí litografickou dílnu, po roce přešel ke konkurenční tiskařské společnosti. Od roku 1822 byl zaměstnán jako sluha Univerzitní knihovny.

Svůj plastický model města tvořil od roku 1826 až do své smrti. Vycházel z plánu města Josefa Jüttnera nakresleného v letech 1812 – 1816. Dílo bylo tvořeno převážné z lepenky, akorát věže některých kostelů byly ze dřeva a sochy na Karlově mostě ze slonoviny. Model nám zobrazuje, jak v první polovině 19. století vypadalo Staré Město a židovský Josefov (ještě před asanací), Malá Strana, Pražský hrad a část Hradčan. Autor již nestačil vytvořit zástavbu Hradčan rozkládající se na sever a západ od Loretánského náměstí.

Model roku 1840 od vdovy koupil za 500 zlatých císař Ferdinand V., který jej dal Vlasteneckému (Národnímu) muzeu. Veřejnosti byl poprvé ukázán roku 1862 na Staroměstské radnici, v roce 1891 byl vystaven na Zemské jubilejní výstavě.

Fotografie modelu Prahy – pohled na Staré Město
Langweilův model Prahy

Do Muzea hlavního města Prahy byl přemístěn roku 1954, kde je od 1961 součástí stálé expozice. Koncem roku 2006 byla zahájena digitalizace modelu, která stála 12,5 milionu Kč. V roce 2007 bylo dílo umístěno do nové vitríny, která díky otočné kameře umožňuje návštěvníkům lepší pohled do mnoha skrytých zákoutí.

Čtenářům knihy Poselství ze Stínadel od J. Č. Grifina může být výše popsané dílo poněkud povědomé. Na jejích stránkách se totiž vyskytuje podivín jménem Antonín Longweil, který tvoří model Stínadel, Druhé Strany a okolních čtvrtí. Je možné, že se autor knihy inspiroval skutečným modelem Prahy včetně jména jeho tvůrce.

Seznam použité literatury

  1. MÍKA, Zdeněk (2001). Muzeum hlavního města Prahy: průvodce. Praha, Muzeum hlavního města Prahy. ISBN 80-85394-37-5.