Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 4195

Modrá rokle

Modrá rokle je mezi foglarovkami určitým unikátem, neboť se jedná o román vytvořený na základě třech původních kreslených seriálů – Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn. Existují sice i další Foglarovy knihy v podobě kresleného seriály, avšak ten byl ve všech ostatních případech vytvořen až dodatečně.


Stručný obsah knihy

Třináctiletý Denny Santar se pilně připravuje na mistrovství mládeže v krasobruslení a je si téměř jist vítězstvím. Od spolužáků se dozví o chlapci, který by ho mohl porazit. Při výpravě za možným konkurentem se však Denny připlete do sporu jednoho menšího hocha s dvěma hromotluky, což se mu záhy stane osudným, neboť na kluzišti je jimi napaden a končí tak v nemocnici.

Po uzdravení se Denny opět elektrikou linky 38 vrací na ono místo. Dílem náhody vystoupí o několik stanic dříve a za mírně dramatických okolností se seznámí s klubem Saturn, ke kterému se se zájmem připojí.

Při následující sobotní výpravě se Denny s hochy z klubu vydá do podivného kraje zvaného Modrá rokle. V tajuplném podzemí pátrají po dvojici chlapců, kteří v místě těží modrou hlínu, a jak se později ukáže, též z ní staví model města.

Po vytěžení ložiska hlíny se Olda a Mínek připojují k Saturnu a společně objeví nádherný kout přírody – Modré jezírko uprostřed lomů. V jeho okolí chlapci naleznou starý člun a kroniku klubu Odvážná srdce. Objev Saturnovce vede k pořízení vlastních člunů, na nichž podnikají výzkumné plavby po jezírku.

Neočekávaně se též hoši seznamují s Viktorem, autorem kroniky Odvážných srdcí, jenž marně hledá svého kamaráda Elviho a má obavy, zda se v jezeře neutopil. Klub Saturn mu ve městě pomůže s pátráním, které je nakonec úspěšné.

Těsně před prázdninami učiní hoši ze Saturnu významný objev, kdy nedaleko Modrého jezírka naleznou významný krasový útvar. Speleologové ho na jejich počest nazvou Jeskyní Saturn.

Kreslené seriály Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn

O vytvoření kresleného seriálu z jeskyňářského prostředí Jestřába požádal speleolog Pavel Nosek na přelomu let 1982 a 1983 (Nosek, 1999, s. 105). Shodou okolností měl Foglar v té době již podobný příběh rozpracovaný. Navíc téma jeskyní a podzemí nebylo jistě Jestřábovi cizí, již jako chlapec zkoumal vyšehradské chodby, s oddílem chodil na výpravy do Českého krasu, znal lom Amerika…

Scénář, s původním pracovním názvem Modrá hlína, byl dokončen v květnu roku 1983 a následně jej výtvarně zpracoval kreslíř Kája Saudek (s. 174–175). Komiks byl hotový koncem roku, avšak nastaly potíže s vydáním, kterému začaly bránit úřady. Sešit Modrá rokle však nakonec v květnu následujícího roku u České speleologické společnosti vyšel.

Obálka knihy
Obálka 1. vydání kresleného seriálu Modrá rokle

Foglar dále napsal další pokračování příběhu, tentokrát s názvem Ztracený kamarád. Sešit v podobné úpravě vydali opět speleologové, avšak až roku 1987.

Roku 1988 vyšly oba sešity v druhém vydání, znovu u České speleologické společnosti. Zároveň Modrou rokli začaly na pokračování otiskovat časopisy Cihláček (vydávaný SSM SOU v Pardubicích) a Svobodné slova v příloze Slovíčko (s. 176). Melantrich ve Slovíčku v následujícím roce vydal i Ztraceného kamaráda. Roku 1989 vyšly oba seriály jako příloha Cihláčku, každý v jednom sešitě (Foglarovec.cz, 2008b a 2008c).

Zatímco všechna předchozí vydání komiksu byla černobílá, v magazínu Kometa vyšly v letech 1989-1990 oba poprvé barevně (Nosek, 1999, s. 177).

Třetí díl příběhu, Jeskyni Saturn, vydalo poprvé na pokračování Svobodné slovo v příloze Slovíčko (od ledna 1990 do ledna 1991). Roku 1991 pak tento příběh také vyšel v sešitě v nakladatelství Zlatý kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností.

Všechny tři části kresleného seriálu se objevily pohromadě, nově kolorované Saudkem, až v souborném vydání komiksů JF Svorní gambusíni a jiné příběhy roku 1999 v Olympii. Tato kniha byla ještě dotištěna o čtyři roky později. Přestože obnovené nakladatelství Olympia v sešitech Rychlé šípy ve Stínadlech (2012) a Chata v Jezerní kotlině (2013) uvádělo, že v podobné úpravě vyjde i Modrá rokle, zatím se tak nestalo.

Knižní vydání Modré rokle

V létě roku 1991 Hromadným dopisem Foglar svým přátelům prozradil, že se podle scénářů komiksů Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn chystá napsat román pojmenovaný Modrá rokle (Nosek, 1999, s. 106). Již v dalším roce vyšla první kapitola na ukázku v časopise Skaut-Junák.

Práce na knižním vydání však šla Jestřábovi kvůli zdravotním obtížím pomalu. Nakonec, díky pomoci Jiřího Raby, který Jestřábem diktovaná slova psal do počítače, byla kniha dokončena (Foglar, 2005, s. 187). Zatímco v počátku se dost věrně shoduje s komiksovou předlohou, závěrečný díl, Jeskyně Saturn, byl v próze výrazně přepracován.

Obálka knihy
Obálka 3. knižního vydání

Modrá rokle byla knižně vydána roku 1994 v nakladatelství Olympia s ilustracemi Miroslava Schönberga. Díky úspěchu vyšlo druhé vydání již následujícího roku. Na rozdíl od prvního obsahuje více kapitol, neboť Foglar ještě další čtyři připsal. Na druhou stranu v něm není ediční poznámka ani Foglarův doslov, který byl zařazen do Života v poklusu. Všechny kapitoly i ediční poznámku má až třetí vydání z roku 2000, které bylo ještě dvakrát dotisknuto. Zatím naposled vyšla Modrá rokle knižně roku 2007.

Příběh Modré rokle byl také vysílán na vlnách Českého rozhlasu.

Modrá rokle – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1984kreslený seriál Modrá rokle - 1. vydáníČes. speleol. spol.
1987kreslený seriál Ztracený kamarád - 1. vydání (+dotisk)Čes. speleol. spol.
1988kreslený seriál Modrá rokle - 2. vydáníČes. speleol. spol.
1988kreslený seriál Ztracený kamarád - 2. vydáníČes. speleol. spol.
1988– 1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1988–1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Cihláček)SSM SOU Průmstav
1989kreslený seriál Ztracený kamarád - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1989kreslený seriál Modrá rokle - časopisecké vydání (Kometa)Svépomoc
1989kreslený seriál Modrá rokleSSM SOU Průmstav
1989kreslený seriál Ztracený kamarádSSM SOU Průmstav
1990kreslený seriál Ztracený kamarád - časopisecké vydání (Kometa)Svépomoc
1990– 1991kreslený seriál Jeskyně Saturn - časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
1991kreslený seriál Jeskyně Saturn - 1. vydáníZlatý kůň
1992časopisecké vydání (Skaut-Junák)TDC Junáka
19941. knižní vydáníOlympia
19952. knižní vydáníOlympia
1999kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - 1. vydáníOlympia
20003. knižní vydáníOlympia
20011. dotisk 3. vydáníOlympia
2003kreslený seriál - soubor Svorní gambusíni - dotisk 1. vydáníOlympia
20042. dotisk 3. vydáníOlympia
20074. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1999). Svorní gambusíni a jiné příběhy. 1. vyd. Praha, Olympia. ISBN 80-7033-606-4.
  2. FOGLAR, Jaroslav (2000). Modrá rokle. 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-096-1.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu, 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  4. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  5. Jeskyně Saturn. In: Foglarovec.cz [online] (2008a). [cit. 2015-08-10].
  6. Modrá rokle. In: Foglarovec.cz [online] (2008b). [cit. 2015-08-10].
  7. Ztracený kamarád. In: Foglarovec.cz [online] (2008c). [cit. 2015-08-10].