Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3565

Život v poklusu

Život v poklusu je Jestřábovo autobiografické dílo, ve kterém zachytil mnohé okamžiky ze svého pestrého života. Popisuje příhody z dětství a mládí, působení ve skautském oddíle i spisovatelskou činnost.


Historie vydání

První pokus o psaní historie učinil Foglar již roku 1949, kdy v Knize o Dvojce chtěl vylíčit historii 2. pražského oddílu. Dílo však zůstalo nedokončeno (Nosek, 1999, s. 118). K navrácení se k psaní pamětí se snažili Jestřába přimět přátele počátkem sedmdesátých let, jak dokládá zmínka v hromadném dopise z roku 1976. Titul Život v poklusu se objevil o dva roky později, avšak ještě roku 1983 Foglar píše, že práci na knize nezapočal (s. 119).

Ke změně došlo v roce 1988, kdy o vydávání životopisu projevil zájem podnikový týdeník Královopolských strojíren Směr (s. 120). Foglar zařadil některé dříve napsané kapitoly Knihy o Dvojce nebo povídky inspirované skutečnými událostmi, které prožil. Plánováno bylo sto kapitol, vydávání se však u 47. pokračování na pokyn vyšších míst zastavilo. Výstřižky některých pokračování ze Směru se v letech 1988 a 1989 objevily v tzv. Výňatcích ze starých kronik a Čigolig, které Foglar sestavoval pro své přátele a příznivce.

Rok 1989 přinesl i přípravu prvního knižního vydání (s. 120). Zatímco Československý spisovatel čekal na kompletní rukopis, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky u Brna připravila první díl knihy. Ten, doplněný o řadu historických fotografií, vyšel v následujícím roce. Obálku vytvořil kreslíř Kája Saudek (Foglar, 1990b). Druhá část byla publikována, ve stejné úpravě, na podzim roku 1990. Zejména v ní se projevuje ne zcela přesné dodržování chronologického popisu událostí. Také je patrné, že ne všechny etapy života Foglar popsal stejně podrobně, zejm. sedmdesátým a osmdesátým letům není věnována tak velká pozornost (Foglar, 1997).

Obálka knihy
Obálka 1. dílu 1. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka publikace Po stopách Rychlých šípů

V roce 1990 však pokračovala i časopisecká vydání (Nosek, 1999, s. 121-122). K Životu v poklusu se vrátil časopis Směr, na jehož stránkách zůstal až do roku 1993. Jako další začal životopis na pokračování otiskovat časopis Signál. Ve 36 pokračováních vyšlo sto kapitol, tedy asi 90 % celé knihy.

Nakladatelství Magnet-Press, vydávající Signál, připravilo taktéž roku 1990 zkrácenou verzi životopisu. Brožurka s názvem Po stopách Rychlých šípů vyšla v periodické řadě Magnet.

Další knižní vydání přišlo v rámci Sebraných spisů Jaroslava Foglara v nakladatelství Olympia roku 1997. Proti prvnímu vydání bylo přeuspořádáno několik kapitol a byly doplněny mnohé neznámé fotografie. Ilustraci na obálce nakreslil dle fotografie Jiří Petráček.

Obálka knihy
Obálka 2. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 3. knižního vydání

Život v poklusu, doplněný o další jiné fotografie a informace z let 1997 až 1999, vyšel opětovně v Olympii roku 2005. Kniha je na obálce označena proužkem s textem „nové doplněné vydání“.

Některé kapitoly životopisu byly samotným autorem namluveny a později vydány na CD Jestřáb vypravuje péčí Tiskového a distribučního centra Junáka. Spolu se vzpomínkami Jaroslava Foglara disk obsahuje čtyři foglarovské písně (Jižní Kříž, Rychlé šípy, Sedm statečných a Dík pane Foglar). Výtěžek z CD byl použit jako podpora české výpravy na Jamboree v Chile. Velký podíl na vzniku těchto záznamů měl redaktor Českého rozhlasu Jiří Hromádko.

Při 100. výročí narození spisovatele v roce 2007 Český rozhlas 3 Vltava uvedl v pořadu Stránky na dobru noc vybrané části Života v poklusu. Program připravil a slovo úvodem pronesl Jan Halas, spoluúčinkoval Rudolf Pelar.

Život v poklusu – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1988–1989časopisecké vydání (Směr)Královopolské strojírny
1990časopisecké vydání (Signál)Magnet-Press
19901. knižní vydáníTJ Sokol Silůvky
1990Po stopách RŠMagnet-Press
1990–1993časopisecké vydání (Směr)Královopolské strojírny
1994–1996časopisecké vydání (Svobodné slovo)Melantrich
19972. knižní vydáníOlympia
20053. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1990a). Po stopách Rychlých šípů. Praha, Magnet-Press. ISBN 80-85110-53-9.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1990b). Život v poklusu (1. část). 1. vyd., Silůvky, TJ Sokol. ISBN 80-900050-7-1.
  3. FOGLAR, Jaroslav (1997). Život v poklusu. 2. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-482-7.
  4. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  5. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  6. Život v poklusu. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2015-08-09].