Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Zajímavosti | počet přečtení: 4422

Skautské a foglarovské poštovní známky

I mezi poštovními známkami lze nalézt takové, jež mají vztah ke skautingu nebo Jaroslavu Foglarovi. Článek přináší jejich stručný přehled.


Pošta českých skautů

Poštovní známky
Známky Pošty českých skautů

Vůbec první známky po vzniku Československé republiky byly právě skautské (Vápenka, 2004, s. 8). A to doslova, nejen motivem. Když vznikla 28. října Československá republika, přihlásili se skauti do služby Národního výboru. Hned druhý den začala fungovat skautská kurýrní pošta a byly vydány vůbec první skautské známky. Tyto vlastně první známky Československa (zároveň první skautské známky na světě) nesly nápis Pošta českých skautů ve službách národní vlády. Existovaly ve dvou barevných a nominálních variantách – modrá desetihaléřová pro dopisnice a tiskopisy, červená dvacetihaléřová pro dopisy a telegramy.

Zmíněná služba fungovala do vzniku Československé pošty. Pošta českých skautů byla obnovena pouze 21. 12. 1918, při příjezdu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti; skautské známky byly přetisknuty textem „Příjezd presidenta Masaryka“ (Vápenka, 2004, s. 14).

Skautské známky

Na známky vydávané státní poštou se ale skauti velmi dlouho nedostali. Zlom nastal až v roce 1991, kdy byla vydána známka Antonín Benjamín Svojsík. Její nominální hodnota byla 3 Kčs. Známka připomněla 80 let českého skautingu. Přesto však skautská filatelie mezi léty 1918 a 1991 není nezajímavá. Najdeme různá skautská příležitostná razítka, dopisnice se skautskými motivy, přetisky, poštovní obálky a dvojlisty, dopisnice nebo pamětní listy. Podrobně se touto tematikou zabývá publikace Skautská filatelie na našem území od Ivana Vápenky z roku 2004. Je celá vytištěna na křídovém papíře a obsahuje mnoho vyobrazení popisovaných artefaktů.

Obálka knihy
Obálka publikace Skautská filatelie na našem území

Další česká skautská známka vyšla 9. května roku 2007 ke 100. výročí založení světového skautingu (Česká pošta). Na známce je zobrazen skautský tábor u řeky a také znak Junáka – svazu skautů a skautek České republiky. Autorem grafického návrhu je Jiří Petráček a rytinu vytvořil Jaroslav Tvrdoň. Známka má nominální hodnotu 11 Kč a je čtvercového tvaru o rozměrech 33 mm × 33 mm. Ke známce byla samozřejmě vyrobena obálka prvního dne (FDC).

Poštovní známka
80 let čs. skautingu (1991)
Poštovní známka
EUROPA: 100 let skautingu (2007)
Poštovní známka
EUROPA: 100 rokov skautingu (2007)

Známka připomínající založení skautingu vyšla i na Slovensku. 30. května 2007 ji vydala Slovenská pošta. Tato známka (podobně jako česká) patří do emisní řady EUROPA. Autorem se stal malíř Peter Uchnár. Nominální hodnota známky je 18 slovenských korun a její rozměry jsou 44 mm × 27 mm.

Ke 100 letům českého skautingu vydala Česká pošta 2. 5. 2012 známku v nominální hodnotě 21 Kč, čtvercového tvaru s rozměry 33 mm × 33 mm (Česká pošta). Jsou na ní vyobrazeni skauti hledící na tábor v lese a skautský znak. Návrh na její vydání podal Klub skautských sběratelů Junáka na počátku roku 2010 (Nosek, 2012). Autorem výtvarného návrhu byl Českou poštou stanoven Marko Čermák. O technickou realizaci se postaral rytec Miloš Ondráček, který též ryl známku k 80 letům skautingu (1991) a 100 letům Rychlých šípů (2007). V den vydání proběhl dvakrát křest známky, nejprve „poštovní“ na hlavní poště v Jindřišské a poté „junácký“ v Muzeu hlavního města Prahy. Ke známce také existuje obálka prvního dne (FDC) včetně příležitostného razítka.

Obálka prvního dne
FDC – 100 let skautingu (2007)
Obálka prvního dne
FDC – 100 let českého skautingu (2012)

Foglarovské známky

Poštovní známka
Dětem: Rychlé šípy

Poštovní známka s foglarovským motivem je zatím pouze jedna. V emisi Dětem vyšla 30. 5. 2007 v nákladu 1 260 000 známka nominální hodnoty 7,50  Kč věnovaná Rychlým šípům (Česká pošta). Práce na známce začaly již v únoru 2006, emise byla schválena 15. 6. 2006. Pokřtěna byla 30. 5. 2007 na výstavě Od Bobří řeky do Stínadel v Muzeu hlavního města Prahy. Z několika návrhů nakonec komise vybrala Fischerovu kresbu z obálky „hlasatelského“ vydání Záhady hlavolamu z roku 1940. Obrázek však musel být graficky upraven pro formát známky (40 mm × 23 mm). Na obálce prvního dne (FDC) je známka orazítkovaná „razítkem prvního dne“, na němž je list ginkga a Foglarův podpis. V levé části obálky je kresba Rychlých šípů s Bublinou v původní Fischerově kresbě, která byla použita na letáku ke čtyřčíslu Vpředu v roce 1947. V tiskových arších je tato známka po třiceti kusech. Také byl vyroben tzv. sešitek obsahující 8 známek a 4 kupóny (rozměry 19 mm × 23 mm) s portrétem Jaroslava Foglara. Na přední straně je motiv s Rychlými šípy a na zadní stručný Foglarův životopis.

Obálka prvního dne
FDC – Rychlé šípy (2007)
Sešitek známek
Sešitek známek – Rychlé šípy

Seznam použité literatury

  1. Česká pošta. Přehled známek [katalog online]. [cit. 2012-07-24].
  2. NOSEK, Václav (2012). Známku ke století českého skautingu vytvořil Marko Čermák [online]. Publikováno 15. 4. 2012. [cit. 2013-07-31].
  3. VÁPENKA, Ivan (2004). Skautská filatelie na našem území. vydáno nákladem vlastním, Praha.