Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3557

Nováček Bubáček píše deník

Nováček Bubáček píše deník je kniha malého rozsahu, kterou tvoří humorné historky z prostředí skautského tábora. Samostatné knižní vydání existuje jen jedno od nakladatelství Šebek a Pospíšil z roku 1990, v Olympii bylo toto dílo vydáváno spolu s románem Historie Svorné sedmy v jednom svazku.


Stručný obsah knihy

Hlavním hrdinou a vypravěčem humorných příběhů je tlouštík a skautský nováček Vodomil přezdívaný Bubáček. Je to vyložený smolař a svými lapáliemi především obveseluje ostatní hochy na táboře. Tyto příběhy si pečlivě zapisuje do svého táborového deníku. Charakterem historek se kniha podobá známějšímu a rozsáhlejšímu Táboru smůly.

Historie vydání

Nováček Bubáček píše deník je nejútlejší Foglarovou knihou věnovanou zejména mladším čtenářům. Hlavní hrdina má patrně reálný vzor ve „věčném nováčkovi“ Horáčkovi v Jestřábově skautském oddíle a mnohé popisované příhody tedy byly skutečně prožity (Foglar, 2007, s. 75). První kapitola této knížečky byla publikovaná v nultém čísle časopisu Skaut-Junák v roce 1968. Další kapitoly se však již neobjevily.

Ukázka kapitoly knihy otištěné v časopise
První kapitola z knížky Nováček Bubáček píše deník v nultém čísle 31. ročníku časopisu Skaut-Junák (Foglar, 1968)

Kapitolu O mé babičce, její živnosti a co z toho vzešlo lze nalézt v 37. čísle 1. ročníku časopisu Ježek z roku 1969 (Foglarovec.cz, 2008).

První knižní vydání (a dosud jediné samostatné) je až z roku 1990 od nakladatelství Šebek a Pospíšil (Mladá Boleslav). Brožovanou knížečku v nákladu 30 000 ks doprovodily ilustrace Přemysla Kubely.

Obálka knihy
Obálka 1. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 3. knižního vydání románu Nováček Bubáček píše deník

S ohledem na malý rozsah (16 kapitol) tohoto příběhu se Olympia (se souhlasem autora) rozhodla vydat Nováčka (2. knižní vydání) v jednom svazku s dalším kratším románem Historie Svorné sedmy (3. knižní vydání). Ilustrace v tomto vydání jsou od Marko Čermáka. Kniha byla dotisknuta v roce 2000 a ve stejné úpravě znovu vydána o sedm let později.

Roku 1997 ještě vyšlo v Brně speciální vydání pro nevidomé děti v Braillově písmu (Nosek, 1999, s. 68).

Při pozorném čtení si lze povšimnout, že detaily v popisu hlavního hrdiny v první kapitole se v různých vydáních liší. V časopise Skaut-Junák Vodomil Bubáček uvádí, že mu je třináct nebo čtrnáct roků a váží třiadevadesát kilo (Foglar, 1968). Ve vydání od Šebka a Pospíšila najdeme stejný věk, avšak hmotnost 115 kg (Foglar, 1990, s. 11). Tuto hmotnost zachovala i Olympia (Foglar, 2007, s. 76), avšak tentokrát došlo ke změně věku na dvanáct nebo třináct let.

Nováček Bubáček píše deník – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
19901. knižní vydáníŠebek a Pospíšil
19972. knižní vydáníOlympia
1997vydání v Braillově písmu(Brno)
2000dotisk 2. vydáníOlympia
20073. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1968). Nováček Bubáček píše deník. Skaut-Junák. Praha, Mladá fronta, roč. 31, č. 0, s. 7.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1990). Nováček Bubáček píše deník. 1. vyd., Mladá Boleslav, Šebek a Pospíšil. ISBN 80-85210-00-2.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2007). Nováček Bubáček píše deník, 3. vyd., Praha, Olympia. ISBN 978-80-7376-023-6.
  4. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  5. Nováček Bubáček píše deník. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-24].