Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3436

Časopis Skaut-Junák

Časopis Skaut-Junák je nejstarším a dodnes existujícím českým skautským periodikem pro mládež. Na jeho stránky též přispíval Jaroslav Foglar a v poválečném období ho též krátce řídil.


První číslo Junáka vyšlo v lednu roku 1915. Vydávání časopisu bylo v průběhu 20. století z důvodu zákazu skautské organizace třikrát přerušeno (1940–1945, 1948–1968 a 1970–1990). Název tohoto skautského periodika se v průběhu času vyvíjel, od původního Junák přes Skaut-Junák k dnes používanému jménu Skaut.

Spolupráci s časopisem Skaut-Junák zahájil Jaroslav Foglar roku 1923 povídkou Vítězství (Nosek, 1999, s. 180). V následujícím roce napsal pro stránky časopisu další tři povídky, stejný počet publikoval i roku 1925. Foglar časopis zásoboval povídkami a dalšími články i v průběhu třicátých let, celkem mu v období první republiky vyšlo ve Skautu-Junáku 38 příspěvků. Přes polovinu původních povídek z junáckého časopisu Foglar roku 1938 použil jako základ své knihy Tábor smůly.

Na stránkách Skauta-Junáka byla též v letech 1933–1934 otiskována na pokračování foglarovka Boj o první místo (s. 33).

Po roce 1938, kdy byl plně angažován do práce na časopisu Mladý hlasatel, již Foglar do skautského periodika nepřispíval. Znovu se k němu vrátil až v poválečném období, když byl vedením Svazu skautů pověřen vydáváním obnoveného Skauta-Junáka (Foglar, 2005, s. 170). Oproti předválečným ročníkům se mělo jednat o týdeník. V naprosto nedostatečném redakčním zázemí měl Jaroslav Foglar snahu původně spíše suchý organizační věstník (Nosek, 1999, s. 180) přepracovat v duchu bývalého Mladého hlasatele do podoby populárního časopisu pro mládež. Bohužel se však setkal s nepochopením některých funkcionářů Junáka, což vyústilo v jeho odchod v březnu 1946 do redakce konkurenčního časopisu Vpřed, jenž byl vydáván Svazem české mládeže (SČM). Spolu s autorem se z Junáka do Vpředu přestěhovaly Rychlé šípy i nový román na pokračování Devadesátka pokračuje.

Při obnově Junáka v roce 1968 napsal Jaroslav Foglar pro nulté číslo 31. ročníku časopisu úvodník (s. 182), na obálce propagačního výtisku též byla otištěna Burianova ilustrace k Hochům od Bobří řeky. V dalších číslech se na stránkách časopisu objevil kreslený seriál Medvědí družina, několik starších povídek nebo román Boj o první místo. Pro jiné pracovní vytížení však Jestřáb nové příspěvky pro Skaut-Junáka v tomto období nepsal.

Obálka časopisu
Obálka časopisu Skaut-Junák (39. ročník, speciál 97 – Léto s Jaroslavem Foglarem)

Obdobně po poslední obnově časopisu v roce 1990 byly v několika číslech využity starší Foglarovy materiály (s. 183). U příležitosti Jestřábových devadesátin taktéž vyšel v dubnu 1997 mimořádný speciál časopisu nazvaný Léto s Jaroslavem Foglarem, jehož obsah byl celý věnován životu a dílu spisovatele.

Čísla časopisu Skaut-Junák ke stažení

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (2005). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  2. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.