Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3694

Kulišáci

Kulišáci jsou druhý nejrozsáhlejší kreslený seriál Jaroslava Foglara. Většina jejich příběhů však byla později přetvořena na Rychlé šípy, a tak v průběhu času Kulišáci upadli téměř v zapomnění.


Historie vydání

Vznik seriálu souvisí s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců, který začal vycházet roku 1956. Jaroslav Foglar s ním zahájil spolupráci v roce 1962 (Nosek, 1999, s. 158). Nabízel redakci i Rychlé šípy, ale jejich vydávání nebylo v tehdejší době ještě možné. Časopis však měl zájem o kreslený seriál o klubu ABC. Vzhledem k jeho zaměření bylo podmínkou, aby se v příbězích objevovaly věci okolo techniky. Dále klub měl být tvořen jak chlapci, tak děvčaty. Splnění obou podmínek nebylo asi pro Foglara příliš snadné, ale nakonec souhlasil a začal tvořit příběh družiny, jež byla pojmenovaná Kulišáci (nejprve Kulichové) dle příjmení vedoucího Míši Kulicha. Za kreslíře byl redakcí zvolen Jiří Krásl. Kreslený seriál však nebyl jeho doménou, a tak měl z počátku s tvorbou určité potíže. Postupně se však v komiksové technice zdokonalil.

Příběhy Kulišáků vycházely v ABC od ledna 1963 do června 1966 (s. 159). Během třech a půl roku vzniklo na 47 komiksových příběhů. V roce 1966 Foglar spolupráci s ABC omezil, neboť mu opět začaly vycházet knihy a věnoval se tudíž mimo jiné přípravě nových. V časopise Kulišáky nahradil seriál Strážci od Vlastislava Tomana.

Ukázka komiksu
Srovnání KulišákůKulišáci a bílá paní a Rychlých šípůRŠ běží za hradním strašidlem (Foglar, 1999, s. 309)

Nikdy později již žádné další pokračování Kulišáků nevzniklo. Naopak, 32 jejich příhod bylo později, na přání Foglara, přepracováno Marko Čermákem na 40 pokračování kresleného seriálu Rychlé šípy (s. 160). Přehledná tabulka uvádějící souvislost mezi jednotlivými příběhy Kulišáků a Rychlých šípů je v (Nosek, 1999, s. 160–161) nebo (Foglar, 1999, s. 309).

Komiks nebyl zařazen ani do publikace Kreslené seriály Jaroslava Foglara z roku 1990. Byl v ní pouze zmíněn v souvislosti s Rychlými šípy. Jedinou reedicí byl tak pouze samizdatový černobílý sešit z roku 1989 (Nosek, 1999, s. 161).

Nové oficiální vydání přišlo až v souboru Svorní gambusíni a jiné příběhy, ve kterém roku 1999 Olympia vydala prakticky všechny tehdy existující Foglarovy kreslené seriály (mimo Rychlé šípy). I přes existující duplicitní příběhy Rychlých šípů byli Kulišáci do výboru zařazeni v plném rozsahu. Tak bylo rozhodnuto s ohledem na jejich nesporný význam, neboť publikování Kulišáků v ABC stálo na počátku nového vydávání Foglarova díla po několikaleté odmlce. Pro nové vydání byly některé kresby Jiřím Kráslem upraveny, nově a čitelněji byly vysázeny bubliny, taktéž byly odstraněny texty shrnující obsah předchozího dílu. Jiří Krásl také vytvořil novou úvodní ilustraci.

Obálka knihy
Obálka knihy Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999)
Obálka knihy
Obálka sešitu Svorní gambusíni a jiné příběhy (2013)

Roku 2013 Kulišáky zařadila Olympia do sešitu stejného názvu, jako má kniha z roku 1999. Tento však obsahuje pouze čtyři Foglarovy kreslené seriály – kromě Kulišáků v něm najdeme Svorné gambusíny, Medvědí družinu a Boj na Čertovce. V tiráži je tato publikace poněkud zvláštně značena jako celkově 2. vydání (v Olympii první).

Kulišáci – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1963–1966časopisecké vydání (ABC)Mladá fronta
1999soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - 1. vydáníOlympia
2003soubor Svorní gambusíni a jiné příběhy - dotisk 1. vydáníOlympia
2013soubor Svorní gambusíni a jiné příběhyOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1999). Svorní gambusíni a jiné příběhy. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-606-4.
  2. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  3. Kulišáci. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2015-08-15].