Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: RŠ a Stínadla | počet přečtení: 4092

Televizní seriál Záhada hlavolamu

Televizní seriál Záhada hlavolamu byl na motivy Foglarových románů v režii Hynka Bočana vyroben koncem šedesátých let v Československé televizi. Seriál má devět přibližně 25minutových pokračovaní. Roku 2010 byl vydán na DVD.


Příběh televizního seriálu

Příběh v seriálu Záhada hlavolamu (1969) je dost odlišný od stejnojmenné knihy, jelikož filmaři pro vytvoření scénáře využili oba tehdy existující stínadelské romány a v menší míře i některé příhody z komiksu.

Díl první

Na úvod seriálu je zařazeno několik příběhů Rychlých šípů známých z kresleného seriálu (Rychlé šípy sáňkují, Rychlé šípy loví bobříky, Rychlé šípy hrají divadlo a Rychlé šípy a samoletka).

Jednoho dne Rychlé šípy pomohou Marynčákovi, jenž je pronásledován Vonty, neboť tvrdil, že má u sebe ježka v kleci. Ukazuje se, že ježek má pro Vonty velkou cenu. Rychlé šípy se rozhodnou o něm zjistit více. Vydávají se proto do Stínadel, kde je však najednou začnou nějací Vontové pronásledovat. Chlapci se proto před nimi skryjí ve starém dvoře.

Díl druhý

Dveře dvora, do něhož se Rychlé šípy v minulém díle schovali, se ale náhle zavřou. Objevuje se skupina Vontů říkajících si Rezavé klíče. Za volný odchod požadují pomoc – chtějí, aby Rychlé šípy vnikly do zahrady, v níž sídlí přívrženci Mažňáka. Rychlé šípy v zahradě najdou dvířka, ke kterým patři čtyři klíče, jež jim předali Vontové. Za dvířkami v podzemní místnosti naleznou zprávu, že o ježku v kleci ví nejvíce kostelník od sv. Jakuba. Rychlé šípy se vrací k Rezatým klíčům, kde zjišťují, že Červenáček, který s ostatními do zahrady nešel, chybí. Rezaté klíče tvrdí, že ho zajmuli Mažňákovci. Je tomu tak a Mažňák Červenáčka podrobuje výslechu. Červenáček nechce odpovídat, a tak ho Mažňák nechá vynést pod okap.

Díl třetí

Rychlé šípy vysvobozují Červenáčka, který však na místě zapomene čepici. Druhý den se pro ni sám vydá, ale při návratu je spatřen Mirkem a Jarkou. Chlapci z klubu ho podezírají ze zrady a Červenáček uražen odchází. Mirek ostatním sděluje, že na vzkazu nalezeném ve Stínadlech je něco napsáno neviditelným inkoustem. Po zahřátí se objeví zpráva, která zmiňuje kroniku ukrytou na Červených schodech. Rychlé šípy se tam vypraví pátrat a pod pětibokým kamenem naleznou vontskou kroniku. Doma v klubovně z ní následně čtou příběhy ze starých dob.

Díl čtvrtý

Rychlé šípy dále čtou v kronice, z níž se dozví o událostech z počátků vontského hnutí. Protože již je pozdě, rozhodují se, že budou pokračovat další den při schůzce. Klubovnu však nachází vypáčenou a kronika je pryč. Večer se chlapci sejdou u Šmejkalovy ohrady, kde si slíbí věrnost klubu. Při další cestě do Stínadel Mirek s Rychlonožkou osvobodí Červenáčka z rukou Rezavých klíčů a vzájemně se usmíří. Cestou domů Rychlé šípy v jednom domě překvapí tajemná postava v masce – Širokko. Ukáže jim ježka v kleci, leč Rychlé šípy ho nepřemůžou a Širokko uteče.

Díl pátý

Rychlé šípy navštíví kostelníka od sv. Jakuba, jenž jim poví o Janu Tleskačovi. Chlapec se učil na zámečníka a pomáhal v kostele zvonit. Měl malou dílničku, kde stále něco vyráběl. Kostelník jim také řekne o jeho nešťastné smrti v kostele sv. Jakuba. Údajně se houpal na provaze a spadl dolů. Rychlé šípy se též dozví, že si Tleskač psal deník, který ale nebyl nikdy nalezen.

Chlapci se dále vydávají prozkoumat stínadelské podzemí. Ve sklepě domu v Přístavní 27 naleznou téměř zasypané ústí podzemní chodby. Několik odboček je slepých, ale nakonec dorazí do dveřmi končící hřbitovní chodby.

Díl šestý

Rychlé šípy otevřou dveře a vstoupí do kostela sv. Jakuba. Na jeho věži hledají deník Jana Tleskače, který nakonec Rychlonožka objeví v nánosu prachu. Další den zápisky pročítají v klubovně. Dozví se, že Tleskač pracoval na nějakém vynálezu. Měl ale strach z osoby, kterou nazýval Em. Mezitím do klubovny přichází Vont, který Rychlým šípům zakazuje další pátrání ve Stínadlech.

Díl sedmý

Poté, co Jindra uvaří čaj, hoši pokračují ve čtení deníku. Zjišťují, že Tleskač sestavoval létací kolo. Jeho první let ale nedopadl úspěšně, neboť se mu zaseklo kormidelní křidélko. Rychlé šípy v deníku naleznou též zápis z posledního dne života Jana Tleskače, jenž končí v půli stránky. Jarka ostatním říká svou hypotézu, co se tenkrát ve věži stalo.

Jelikož chlapci v deníku našli zmínku o dílně Jana Tleskače, vydávají se do Stínadel ji hledat. V Klempířské ulici ji skutečně nachází a pod její podlahou vykopou dutou cihlu, v níž je uschován jakýsi papír – značně poškozený plánek létacího kola. Nejednou dovnitř kůlny vejde muž s Lucernou. Jak hoši později zjistí, je to Em.

Díl osmý

Rychlé šípy utíkají z kůlny pryč, přičemž náhodou se ocitnou v blízkosti domu s podzemní chodbou, kterou dojdou do kostela sv. Jakuba. Tam právě začíná zasedání Vontské rady, na němž je probírán plánovaný souboj o Velké Vontství mezi Losnou a Mažňákem. Po skončení Mažňákovci přivlečou Losnu do kostela a bijí ho. Rychlé šípy se ho rozhodnou zachránit. Odvedou ho do hřbitovní chodby, kde naváží přátelství. Naučí Losnu, jak vyjmout ježka z klece, za což chtějí, aby jim hlavolam zapůjčil po zvolení. Losna jim také sděluje, že Mažňákovci plánují chytit Širokka do jámy vykopané za zdí ve Slepé uličce. Podrobnosti se vydává zjistit Červenáček na jejich poradu.

Díl devátý

Další den při cestě do Stínadel přepadnou Rychlé šípy Vontové. Mirek předstírá zranění, což je zachrání. Do kostela sv. Jakuba přichází se zpožděním, takže volba Velkého Vonta již probíhá. Mažňák vítězí ve zkoušce síly a následně oba oznamují svůj objev ve Stínadlech – podzemní chodbu vedoucí do kostela. Stav boje je nerozhodný, ale Losna ještě doplní, že umí vyjmout ježka z klece. Velký Vont přiznává, že byl Širokkem a půjčuje Losnovi ježka v kleci. Novým Velkým Vontem je jmenován Otakar Losna. Zazní píseň Vontů, ale to si již do kostela razí cestu nějaký muž, sebere hlavolam a prchá s ním do podzemní chodby. Tam ale uklouzne a spadne do stoky, v níž ježka v kleci utopí. Ukáže se, že onen muž je otec Mažňáka a též bývalý mistr Jana Tleskače – Em. Losna se ještě pokouší hlavolam vylovit, leč marně. Ani Rychlé šípy nemají štěstí, a tak odchází domů na Druhou Stranu.

Historie televizního seriálu

Zfilmování příhod Rychlých šípů začal roku 1967 připravovat režisér Hynek Bočan spolu se scénáristou Václavem Šaškem (Fuka, 1991, s. 5–6). Vytvořený scénář však filmová studia odmítla, naproti tomu zájem o něj projevila Československá televize, která posléze pověřila dramaturga Josefa Boučka, aby spolu s autory materiál přepracoval pro sedmidílný seriál (později změněno na devět pokračování).

Premiérové vysílání televizního seriálu Záhada hlavolamu proběhlo od 24. prosince 1969 do 1. ledna 1970, na Slovensku byl seriál vysílán od března 1970 (Nosek, 1999, s. 82–83). Československá televize Záhadu hlavolamu zařadila do programu ještě na Vánoce roku 1970. Po dalších téměř dvacet let se však seriál na obrazovky nevrátil, přestože ČST dostávala řadu dopisů, v nichž diváci žádali reprízu (Fuka, 1991, s. 113). Televize nemožnost vysílání seriálu zdůvodňovala havarijním stavem filmu nebo nenávratnou ztrátou některých dílů, což se později samozřejmě ukázalo býti informací nepravdivou.

Nové odvysílání seriálu tak přišlo až po sametové revoluci v prosinci 1989. Další repríza proběhla v červenci roku 1999. Seriál byl také zařazen do vysílání stanic ČT1 a ČT2 v průběhu prázdnin roku 2007, kdy jsme si připomínali sté výročí narození Jaroslava Foglara. V prázdninový čas se Rychlé šípy na televizní obrazovky vrátily i v roce 2011 (ČT1) a 2014 (ČT:D).

Obálka časopisu
Junák (32. ročník, 16. číslo)
Obálka časopisu
Junák (32. ročník, 22. číslo)

V souvislosti s vysíláním Záhady hlavolamu v televizi byl v druhém ročníku časopisu Větrník (čísla 3 až 5) vydán celkem desetistránkový komiks, kde jednotlivá políčka byla tvořena fotografiemi Jaroslava Trousila (Nosek, 1999, s. 82). V šestém čísle fotokomiks doplnila reportáž o natáčení.

Televiznímu seriálu na motivy foglarovek se též věnoval časopis Skaut-Junák ve třech číslech 32. ročníku. Na titulní straně druhého čísla byla otištěna barvená fotografie seriálových představitelů Rychlých šípů, na obálce 16. čísla se objevily podobizny herců spolu s původními kreslenými postavami a 22. číslo přineslo reportáž z besedy s herci.

O vzniku a natáčení Záhady hlavolamu byla roku 1970 vydána publikace Rychlé šípy v televizi sestavená Otakarem Fukou. V novém rozšířeném vydání vyšla roku 1991.

Obálka knihy
Obálka publikace Rychlé šípy v televizi
Obálka DVD
DVD Záhada hlavolamu (seriál)

Roku 2010 vydala Česká televize Záhadu hlavolamu na DVD. Kolekce je tvořena pěti disky, na nichž kromě samotného seriálu jsou dva bonusové materiály – jeden díl pořadu Záhady Toma Wizarda Po stopách tajemných Vontů a dokument o seriálech Pokračování příště – Záhada hlavolamu.

Místa natáčení

Pro natáčení seriálu Záhada hlavolamu byla v barrandovských ateliérech zbudována celá čtvrť křivolakých uliček (Fuka, 1991, s. 36–38), podzemní chodby byly vystavěny v ateliérech v Hostivaři (s. 42). Přesto však některá místa byla natáčena v exteriérech, jejichž přehled je uveden v následujícím seznamu.

 • dvůr s Tleskačovou kůlnou – Podlipného 15 (Libeň)
 • dvorek s klubovnou RŠ – Ronkova 12 (Libeň)
 • zbořeniště staré továrny – plynárna Michle
 • věž kostela sv. Jakuba – Jakubská (Staré Město)
 • provaznictví – Jilská (Staré Město)
 • Rozdělovací třída – Michalská (Staré Město)
 • průchod domu č. 27 – Týnská 6 (Staré Město)
 • průchod do Stínadel – Havelská 21 (Staré Město)
 • zahrada za vysokou zdí – Tržiště 13 (Malá Strana)
 • divadelní sál – Malostranská beseda
 • Červené schody – Radnické schody (Hradčany)
 • opuštěný lom (zkouška samoletky RŠ) – Kopanina
 • místo největší vontské bitvy – lom Řeporyje
 • sklep, kde RŠ plnily bobříka odvahy – Dlouhá třída (Staré Město)
 • klubovna Mažňákovců – ohrada filmového studia Barrandov

Herecké obsazení

 • Mirek Dušín – Jiří Lukeš
 • Jarka Metelka – Tomáš Hádl
 • Jindra Hojer – Zdeněk Jánský
 • Červenáček – Roman Skamene
 • Rychlonožka – Martin Kapoun
 • starý Mažňák (Em) – Jaroslav Moučka
 • Mažňák – Václav Sloup
 • Losna – Ivan Vyskočil
 • Velký Vont (Široko) – Jan Tříska
 • Vojtěch Vont – Jaroslav Satoranský
 • Jan Tleskač – Jaromír Hanzlík
 • vypravěč – Radoslav Brzobohatý
Fotografie herců Rychlých šípů v televizním seriálu Záhada hlavolamu
Fotografie Rychlých šípů z televizního seriálu byla otištěna na obálce 2. čísla 32. ročníku časopisu Skaut-Junák v dubnu roku 1969

Seznam použité literatury

 1. FUKA, Otakar (1991). Rychlé šípy v televizi: reportáže a rozhovory o natáčení televizního seriálu podle románů Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří. 2. vyd., Mladá Boleslav, Šebek & Pospíšil. ISBN 80-85210-07-X.
 2. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
 3. Záhada hlavolamu (1969) [televizní seriál]. Režie Hynek Bočan. Československo.
 4. Záhada hlavolamu (TV seriál) In: ČSFD.cz [online] (nedatováno). [cit. 2018-08-14].