Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 3835

Devadesátka pokračuje

Devadesátka pokračuje dějově navazuje na knihu Pod junáckou vlajkou a přináší tak nové osudy Mirka Trojana i 90. oddílu. Román byl psán v poválečném období na pokračování pro časopis Junák, resp. Vpřed. Knižně poprvé vyšel roku 1969 v nakladatelství Olympia.


Stručný obsah knihy

Po prázdninách se opět začíná rozvíjet oddílový život. Avšak Jiří, nejlepší kamarád Mirka Trojana, již mezi ostatní nepřichází.

Obálka časopisu – Rodrigo chytající klíč
Obálka časopisu Vpřed s ilustrací podle románu Devadesátka pokračuje (Vpřed, roč. II, č. 15)

Mirka znovu vyhledá Ondra, který dosud drží jeho úpis o úmyslu ukrást v oddíle stan. Tentokrát hrozí tím, že jej předá Mirkovu otci. Za mlčenlivost chce, aby Mirek zajistil pro Josku místo učedníka u strýce ve zlatnictví a zaručil se za něj. Kdyby se pak něco ztratilo… Mirek se rozhodne, že se pokusí oslabit Ondrův vliv a pozve své dávné kamarády z party Josku a Přemíka do Devadesátky. Podaří se mu také s pomocí Josky získat z Ondrovy skrýše svůj úpis.

Po odchodu několika chlapců z Liščí družiny z Devadesátky se Mirek stane jejím rádcem. Nedlouho poté se do oddílu také vrací Jiří. Při oddílové vycházce na památná místa, kde bydlel legendární Láďa Velebil, ale Mirek zjišťuje, že Jiří kamarádí jen s Joskou a o přátelství s ním již nejeví zájem. Jejich vztah však není jedinou trhlinou na kráse Devadesátky. Pohoda loňského roku zdá se býti minulostí.

Mirek je ze stavu v oddíle znechucen a uvažuje o odchodu. Jeho zájem, podobně jako ostatních chlapců, však poutá stále dlouhodobá hra na motivy dávného dobyvatele Mexika Alvareze, která na táboře vrcholí. Napjaté vztahy mezi táborníky se snaží řešit Bratrstvo nápravy, do kterého je Mirek pozván. Tvoří ho chlapci, kteří by v Devadesátce opět rádi viděli loňskou pohodovou atmosféru.

Ke konci tábora Mirek zjistí, že se Joska a Jiří tajně stýkají s Ondrou, jenž jim dokonce pomohl získat informaci k jednomu úseku Alvareze. Družina Lišek ho pak vyhrála podvodem. Mirek jejich jednání považuje za zradu, ale Tapinovi nic nehlásí. Joska a Jiří se nabízejí, že se pokusí v poslední etapě hry získat, teď již poctivě, vítězství pro Lišky. Mirek nakonec oběma odpouští a všichni tři, již usmíření, vykračují do dalšího roku v Devadesátce.

Historie vydání

Ve své autobiografii Foglar uvádí, že k napsání dalšího dílu o Devadesátce ho vyprovokoval Miloš Zapletal, který naléhal, že by příběh měl mít nějaké pokračování (Foglar, 2005b, s. 170). Inspirací při psaní byly opět zážitky z Jestřábova oddílu. Novým motivem pak je dlouhodobá hra Alvarez, kterou Dvojka hrála v roce 1942 (Nosek, 1999, s. 145). Foglar ji vytvořil na základě knihy o dobývání Mexika, kterou našel v knižním lektorátu Melantrichu, kde v době války pracoval.

Kniha, stejně jako titul Pod junáckou vlajkou, v sobě obsahuje opět různé nápady a náměty k oddílové činnosti. Příběh také poukazuje, že ani život junáckého oddílu se nevyvaruje nesvárů a nepohody. Jako hlavní přínos z hlediska zážitkové pedagogiky uvádí I. Jirásek (2007, s. 422) uvědomění si principu etapových her.

Obálka časopisu
Obálka 25. čísla I. ročníku časopisu Vpřed
Obálka časopisu
Obálka 16. čísla II. ročníku časopisu Vpřed

Příběh začal vznikat po druhé světové válce. Mladý hlasatel nemohl být kvůli jistému nařízení obnoven a Foglar se stal šéfredaktorem časopisu Junák. Na jeho stránky začal psát na pokračování kapitoly nových příhod Devadesátky (Nosek, 1999, s. 71–72). První část se objevila v prvním čísle 28. ročníku (27. října 1945). Příběh však nebyl v Junáku dokončen, po odchodu Jaroslava Foglara do redakce Vpředu se tamtéž přesunulo i vydávání jeho románu na pokračování. V Junáku vyšla Devadesátka naposledy v 18. čísle (4. dubna 1946). Po krátké přestávce byla další pokračování otištěna ve Vpředu, počínaje 25. číslem první ročníku (28. května 1946). Román byl dokončen v 16. čísle druhého ročníku (4. února 1947).

Ve Vpředu lze najít celkem čtyři různá záhlaví, pod kterými jednotlivá pokračování vycházela. Variantu 1 najdeme v číslech 25 až 28 prvního ročníku (v čísle 28 je provedena černobíle), variantu dvě ve zbývajících číslech prvního ročníku (29 až 38). V druhém ročníku existují dvě, ne moc odlišné, podoby záhlaví, které se porůznu střídaly.

Záhlaví románu v časopise
První varianta záhlaví románu Devadesátka pokračuje ve Vpředu (roč. I, č. 25)
Záhlaví románu v časopise
Druhá varianta záhlaví románu Devadesátka pokračuje ve Vpředu (roč. I, č. 37)
Záhlaví románu v časopise
Třetí varianta záhlaví románu Devadesátka pokračuje ve Vpředu (roč. II, č. 11)
Záhlaví románu v časopise
Čtvrtá varianta záhlaví románu Devadesátka pokračuje ve Vpředu (roč. II, č. 5)

Knižní vydání bylo sice plánováno na rok 1947, ale k realizaci nedošlo. První knižní vydání je až z roku 1969 od Olympie. Bylo ilustrováno Bohumilem Konečným a Gustavem Krumem. V poměrně velkém nákladu (120 000 výtisků) lze nalézt sedm variant plátěných desek. Jejich motiv je stejný – skautská lilie, avšak liší se barvou plátna a barvou textu na něm (Foglarovec.cz, 2008).

Obálka knihy
Přebal 1. knižního vydání
Obálka knihy
Plátěné desky 1. knižního vydání

Druhé knižní vydání vyšlo až jako součást nové edice Sebraných spisů JF v roce 1991. Byly použity ilustrace z prvního vydání, na obálku ale přišla nová od Ervína Urbana. Úprava knihy v edici se však ještě změnila. Třetí vydání z roku 1995 má opět jinou ilustraci na obálce, tentokrát od Gustava Kruma. Stejnou podobu pak měla všechna další vydání od Olympie, odlišnosti najdeme pouze v detailech: seznam forglarovek, cena, reklamy na další tituly, ediční poznámka.

Obálka knihy
Obálka 2. knižního vydání
Obálka knihy
Obálka 5. knižního vydání

Příběh byl také upraven pro rozhlasové vysílání. Zpracování od Jiřího Hromádko pod řízením režiséra Jana Fuchse nastudovali Alfred Strejček, Karel Vlček, Ondřej Kepka a Robert Tamchina.

Devadesátka pokračuje – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1945–1946časopisecké vydání (Junák)Junácká edice
1946–1947časopisecké vydání (Vpřed)Mladá fronta
19691. knižní vydáníOlympia
19912. knižní vydáníOlympia
19953. knižní vydáníOlympia
19984. knižní vydáníOlympia
2000dotisk 4. vydáníOlympia
20055. knižní vydáníOlympia

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1969). Devadesátka pokračuje. 1. vyd., Praha, Olympia.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1991). Devadesátka pokračuje. 2. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-144-5.
  3. FOGLAR, Jaroslav (2005a). Devadesátka pokračuje. 5. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-888-1.
  4. FOGLAR, Jaroslav (2005b). Život v poklusu. 3. upravené a doplněné vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-879-2.
  5. JIRÁSEK, Ivo (ed.) (2007). Fenomén Foglar. 1. vyd., Prázdninová škola Lipnice, Praha. ISBN 978-80-239-9736-1.
  6. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  7. Devadesátka pokračuje. In: Foglarovec.cz [online] (2008). [cit. 2014-07-28].