Záhlaví stránky (Foglarweb – stránky o Jaroslavu Foglarovi)
foglarweb

| autor: Pavel Novotný | kategorie: Bibliografie | počet přečtení: 4769

Zápisník třinácti bobříků

První šestnáctistránkový sešitek pro záznamy lovu bobříků přikládalo na konci třicátých let ke svým knižním vydáním Hochů od Bobří řeky nakladatelství Kobes. Rozsáhlejší knížečka, jež již byla pojmenována Zápisník třinácti bobříků, vyšla u téhož nakladatele roku 1941. Brožurka obsahující mnohdy více než jen přehled třinácti zkoušek byla později v různé podobě ještě několikrát vydána.


První sešitek s přehledem bobříků, pojmenovaný Moje záznamy o lovu třinácti bobříků, byl vydán nakladatelstvím Kobes (Nosek, 1999, s. 200). To ho na konci třicátých let přikládalo ke svým knižním vydáním Hochů od Bobří řeky. Šestnáctistránková brožurka měla na obálce kresbu hlavy indiána, jinak byla bez obrázků.

Roku 1941 pak Kobes vydal Zápisník 13 bobříků (s. 202). Knížečka v oranžových deskách obsahovala kromě přehledu bobříků i pravidla různých sportů, tabulky osobních výkonů a různé návody pro klubovou činnost. Byla sestavena Karlem Burešem, redaktorem Mladého hlasatele, a ilustrována Bohumírem Čermákem.

Text vzkazu čtenáře
Zmínka o Zápisníku třinácti bobříků ve vzkazu od čtenáře otištěná na závěrečné straně 37. čísla III. ročníku Vpředu

Podruhé vyšel Zápisník 13 bobříků roku 1946 v nakladatelství Mladá fronta, které ho vydalo pro čtenářské kluby časopisu Vpřed (s. 202). Jeho obsah byl podobný, jako u prvního vydání v roce 1941. Objevila se v něm také tabulka Modrého života (sedm pravidel na každý den – ranní cvičení, čištění zubů, mytí studenou vodou, slušná mluva, čestné chování, dobrý čin a radostný prožitek). Knížečku ilustrovali Radomír Plainer a Bohumír Čermák. Pro velký úspěch Mladá fronta roku 1947 vydala Druhý zápisník třinácti bobříků, který byl proti verzi z roku 1946 o něco obsáhlejší. Kromě R. Pleinera a B. Čermáka byl taktéž ilustrován F. Nedvědem.

Obálka knihy
Zápisník třinácti bobříků z roku 1970
Obálka knihy
Pátý zápisník třinácti bobříků z roku 1991

Další vydání Zápisníku třinácti bobříků je až z roku 1970, kdy vyšel v ostravském nakladatelství Puls jako součást knihovničky časopisu Rychlé šípy. Sešitek se žlutozelenou obálkou obsahoval kromě pravidel bobříků povídání o špatných vlastnostech, 10 pravidel slušných chlapců a děvčat, stať proč neutíkat z domova, tabulku osobních výkonů, popis KPZ, tabulky Modrého života a pravidla několika her. Na konci Zápisníku byla také publikována kapitola Rikitanovo proroctví, která se později stala závěrem knihy Strach nad Bobří řekou. Toto vydání Zápisníku Foglar nejen připravil po textové stránce, ale i sám ilustroval.

Obálka knihy
Můj turistický zápisník z roku 1985

V roce 1985 vyšla malá knížka Můj turistický zápisník, na jejímž obsahu se Jaroslav Foglar také podílel. Bobříci v ní obsaženi nejsou, zato je možné, vedle tábornických a zálesáckých návodů, nalézt tabulku Modrého života. Příručku vydal pro Českou státní spořitelnu Merkur Praha, k dispozici byla na pobočkách spořitelny nebo v turistických oddílech mládeže. Pro velký úspěch byl zápisník v roce 1986 a 1990 znovu vydán.

Pátý zápisník třinácti bobříků byl vydán roku 1991 v nakladatelství Šebek a Pospíšil. Rozměrem a obsahem je shodný s vydáním z roku 1970, má však novou obálku od Marko Čermáka.

Obálka knihy
Zápisník třinácti bobříků z roku 2007
Obálka knihy
Zápisník třinácti bobříků z roku 2009

Šesté vydání Zápisníku třinácti bobříků bylo připraveno nakladatelstvím Ostrov u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Foglara v roce 2007. Sešitek byl nově doplněn a graficky upraven, ale ve většině obsahu vycházel z předchozích dvou Zápisníků. Roku 2009 bylo toto vydání v pozměněné podobě dotištěno. Nejvýraznější změnou bylo přidání nového příběhu Rychlých šípů (RŠ na železničním mostě), který byl dle nalezeného a nepoužitého scénáře nakreslen Marko Čermákem.

Sedmé vydání v Ostrovu vyšlo roku 2010, o čtyři roky později bylo v osmi variantách (lišících se pouze obrázkem na třetí straně obálky) ještě dotištěno (Trkovský, 2014).

Zápisník třinácti bobříků – přehled vydání
Rok vydáníTyp vydáníNakladatelství
1941Zápisník 13 bobříkůKobes
1946Zápisník 13 bobříkůMladá fronta
1947Druhý zápisník 13 bobříkůMladá fronta
1970Zápisník třinácti bobříkůPuls Ostrava
1985Můj turistický zápisníkMerkur
1986Můj turistický zápisníkMerkur
1990Můj turistický zápisníkMerkur
1991Pátý zápisník třinácti bobříkůŠebek a Pospíšil
2007Zápisník třinácti bobříků - 6. vydáníOstrov
2009Zápisník třinácti bobříků - dotisk 6. vydáníOstrov
2010Zápisník třinácti bobříků - 7. vydáníOstrov
2014Zápisník třinácti bobříků - dotisk 7. vydáníOstrov

Seznam použité literatury

  1. FOGLAR, Jaroslav (1970). Zápisník třinácti bobříků. Ostrava, Puls.
  2. FOGLAR, Jaroslav (1985). Můj turistický zápisník. Praha, Merkur.
  3. FOGLAR, Jaroslav (1991). Pátý zápisník třinácti bobříků. M. Boleslav, Šebek a Pospíšil. ISBN 80-85210-14-2.
  4. FOGLAR, Jaroslav (2007). Zápisník třinácti bobříků. 6. vyd., Praha, Ostrov. ISBN 978-80-86289-53-3.
  5. FOGLAR, Jaroslav (2009). Zápisník třinácti bobříků. dotisk 6. vyd., Praha, Ostrov. ISBN 978-80-86289-53-3.
  6. NOSEK, Václav (1999). Jestřábí perutě. 1. vyd., Praha, Olympia. ISBN 80-7033-618-8.
  7. TRKOVSKÝ, Luboš (2014). Vyšel dotisk nově doplněného sedmého vydání Zápisníku 13 bobříků [online]. Publikováno 8. 7. 2014 [cit. 2015-08-16].